Kreativa hörnan för textilintresserade

local_offer
Pyssel och skapande | Träffpunkt
För textilintresserade
Mer information
Datum: 15 dec
Tid: 14.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B , 554 65 Jönköping
ABF och Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Birkagårdens Folkets Hus och ABF anordnar ”Kreativa hörnan för textilintresserade” under hösten.

Birkagårdens Folkets Hus och ABF anordnar ”Kreativa hörnan för textilintresserade” under hösten.En mötesplats där vi lär oss av varandra. Vi skapar, lagar, förnyar och gör om. Do-Re-Do Remake ♻️Ta med din idé, material och egna verktyg.Torsdagar kl. 14-1717 & 24e november8 & 15e december

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kreativa%20h%C3%B6rnan%20f%C3%B6r%20textil%20intresserade&event.desc=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20och%20ABF%20anordnar%20%E2%80%9DKreativa%20h%C3%B6rnan%20f%C3%B6r%20textil%20intresserade%E2%80%9D%20under%20h%C3%B6sten.&event.text=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20och%20ABF%20anordnar%20%E2%80%9DKreativa%20h%C3%B6rnan%20f%C3%B6r%20textil%20intresserade%E2%80%9D%20under%20h%C3%B6sten.%0D%0A%0D%0AEn%20m%C3%B6tes%20plats%20d%C3%A4r%20vi%20l%C3%A4r%20oss%20av%20varandra.%20Vi%20skapar%2C%20lagar%2C%20f%C3%B6rnyar%20och%20g%C3%B6r%20om.%20Do-Re-Do%20Remake%20%E2%99%BB%EF%B8%8F%0D%0A%0D%0ATa%20med%20din%20id%C3%A9%2C%20material%20och%20egna%20verktyg.%0D%0A%0D%0ATorsdagar%20kl.%2014-17%0D%0A%0D%0A17%20%26%2024e%20november%0D%0A%0D%0A8%20%26%2015e%20december&event.categories=pyssel-skapande%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B%20&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=d8780ab3-993b-4691-8498-c7733aab03c2&event.imageAltText=F%C3%B6r%20textilintresserade&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=ABF%20och%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d4f5,5.274aae2018432944d2e2d502,5.274aae2018432944d2e2d50f,5.274aae2018432944d2e2d51c&date.startDates=1668690000000,1669294800000,1670504400000,1671109200000&date.endDates=1668700800000,1669305600000,1670515200000,1671120000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d527/1668100056733/eventimage.png