Kreativitet, humor, mat & bubbel

local_offer
Humor (standup) | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Mat och dryck (sommarcafé) | Panelsamtal
Rachel Mohlin
Mer information
Datum: 7 feb
Tid: 18.00 – 21.00
Ålder: 18+
Plats: Ljungarum, Jönköping
Adress: Industrigatan 7 Jönköping
Jane jkpg
Telefon: 070-9620474
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Ta med din bästis och boka in en magisk kväll med liveintervju med Rachel Mohlin, Frida Larsson kör stand-up, Storefactory visar sina fina lokaler, god mat, bubbel och babbel utlovas.

Rachel Mohlin är inte bara en av Sveriges allra roligaste komiker och bästa imitatörer. Hon är också regissör, skådespelerska och författare. Du kanske känner igen henne från tv-serier som Kvarteret Skatan, eller har hört hennes klockrena imitationer i Public Service, som sänds i P1 Godmorgon världen. För två år sen debuterade hon med boken “Dungen” som handlar om att växa upp i en frikyrlig ort i Jönköpingsområdet. Vi pratar om att hitta sin egen kreativa röst, om hur man nyskapar sej själv.

Biljettinformation

Köp din biljett på https://janejkpg.se/shop/product/7-februari---jane-jkpg-rachel-mohlin-pa-store?tm=event

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kreativitet%2C%20humor%2C%20mat%20%26%20bubbel&event.desc=Ta%20med%20din%20b%C3%A4stis%20och%20boka%20in%20en%20magisk%20kv%C3%A4ll%20med%20liveintervju%20med%20Rachel%20Mohlin%2C%20Frida%20Larsson%20k%C3%B6r%20stand-up%2C%20Storefactory%20visar%20sina%20fina%20lokaler%2C%20god%20mat%2C%20bubbel%20och%20babbel%20utlovas.&event.text=Rachel%20Mohlin%20%C3%A4r%20inte%20bara%20en%20av%20Sveriges%20allra%20roligaste%20komiker%20och%20b%C3%A4sta%20imitat%C3%B6rer.%20Hon%20%C3%A4r%20ocks%C3%A5%20regiss%C3%B6r%2C%20sk%C3%A5despelerska%20och%20f%C3%B6rfattare.%0D%0A%0D%0ADu%20kanske%20k%C3%A4nner%20igen%20henne%20fr%C3%A5n%20tv-serier%20som%20Kvarteret%20Skatan%2C%20eller%20har%20h%C3%B6rt%20hennes%20klockrena%20imitationer%20i%20Public%20Service%2C%20som%20s%C3%A4nds%20i%20P1%20Godmorgon%20v%C3%A4rlden.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20tv%C3%A5%20%C3%A5r%20sen%20debuterade%20hon%20med%20boken%20%E2%80%9CDungen%E2%80%9D%20som%20handlar%20om%20att%20v%C3%A4xa%20upp%20i%20en%20frikyrlig%20ort%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pingsomr%C3%A5det.%0D%0A%0D%0AVi%20pratar%20om%20att%20hitta%20sin%20egen%20kreativa%20r%C3%B6st%2C%20om%20hur%20man%20nyskapar%20sej%20sj%C3%A4lv.&event.categories=humor%2Cmat-och-dryck%2Cpanelsamtal%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Industrigatan%207&event.postNumber=&event.placeName=Ljungarum&event.id=397a8248-04d5-4e9f-8afc-31962f762f8c&event.imageAltText=Rachel%20Mohlin&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Jane%20jkpg&organizer.tel=0709620474&organizer.email=info%40janejkpg.se&organizer.link=&applier.name=Nina%20starck&applier.tel=0709620474&applier.email=nina%40musemind.se&ticket.desc=K%C3%B6p%20din%20biljett%20p%C3%A5%20https%3A%2F%2Fjanejkpg.se%2Fshop%2Fproduct%2F7-februari---jane-jkpg-rachel-mohlin-pa-store%3Ftm%3Devent%0D%0A&ticket.price=&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=janes%20webplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjanejkpg.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b4024b&date.startDates=1675789200000&date.endDates=1675800000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b40256/1674501203123/eventimage.jpg