KULTURLOV: Tordyveln flyger i skymningen

local_offer
Teater
Tre människor tittar på något
Mer information
Datum: 5 nov
Tid: 17.00 – 18.55
Kostnad: 100 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år
Plats: Teatersalongen, Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Smålands Musik & Teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

ÄLSKAD KLASSIKER I PUNKIG GLAMVERSION. Familjeföreställning från 6 år

På tågstationen i Alvesta flyger en tordyvel in i ögat på en truckförare. Det gör att ett tåg blir tre minuter och tjugoåtta sekunder försenat – i Ringaryd – och en rad oväntade händelser sätts i rullning. Vad är det egentligen som påverkar historiens gång? Mystik, spänning och ett och annat musikalnummer utlovas i detta allkonstverk – med nycirkusinfluenser och Yankho Kamwendo (Bolibompa) i huvudrollen.

Biljettinformation

100-300 kr, beroende på var i salongen du sitter. Barn och ungdomar upp till 26 år - 50% rabatt

Fler tillfällen:
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  17.00 – 18.55
  Plats:
  Teatersalongen, Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  4 nov
  Tid:
  17.00 – 18.55
  Plats:
  Teatersalongen, Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=KULTURLOV%3A%20Tordyveln%20flyger%20i%20skymningen&event.desc=%C3%84LSKAD%20KLASSIKER%20I%20PUNKIG%20GLAMVERSION.%20Familjef%C3%B6rest%C3%A4llning%20fr%C3%A5n%206%20%C3%A5r&event.text=P%C3%A5%20t%C3%A5gstationen%20i%20Alvesta%20flyger%20en%20tordyvel%20in%20i%20%C3%B6gat%20p%C3%A5%20en%20truckf%C3%B6rare.%20Det%20g%C3%B6r%20att%20ett%20t%C3%A5g%20blir%20tre%20minuter%20och%20tjugo%C3%A5tta%20sekunder%20f%C3%B6rsenat%20%E2%80%93%20i%20Ringaryd%20%E2%80%93%20och%20en%20rad%20ov%C3%A4ntade%20h%C3%A4ndelser%20s%C3%A4tts%20i%20rullning.%0D%0A%0D%0AVad%20%C3%A4r%20det%20egentligen%20som%20p%C3%A5verkar%20historiens%20g%C3%A5ng%3F%20Mystik%2C%20sp%C3%A4nning%20och%20ett%20och%20annat%20musikalnummer%20utlovas%20i%20detta%20allkonstverk%20%E2%80%93%20med%20nycirkusinfluenser%20och%20Yankho%20Kamwendo%20(Bolibompa)%20i%20huvudrollen.&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=&event.id=ff33b098-95fe-490a-b916-00b02c6367cc&event.imageAltText=Tre%20m%C3%A4nniskor%20tittar%20p%C3%A5%20n%C3%A5got&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Sm%C3%A5lands%20Musik%20%26%20Teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Strandberg&applier.tel=0725324731&applier.email=linnea.strandberg%40smot.se&ticket.desc=100-300%20kr%2C%20beroende%20p%C3%A5%20var%20i%20salongen%20du%20sitter.%0D%0ABarn%20och%20ungdomar%20upp%20till%2026%20%C3%A5r%20-%2050%25%20rabatt&ticket.price=100&accessibilities=h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20och%20boka%20biljett.&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Ftordyveln&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3253eb1,5.59343ac418311d21a2586a32,5.59343ac418311d21a2586a40&date.startDates=1667491200000,1667577600000,1667664000000&date.endDates=1667498100000,1667584500000,1667670900000&event.imageUrl=null