Kulturpolitisk debatt

local_offer
Övrigt
5 personer går och samtalar på tädsticksområdet
Mer information
Datum: 31 aug
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Kvarteret Ödlan, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7 Jönköping
Kultur och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-106643
Tillgänglighet
Handikapptoalett

I samband med att Jönköpings kommuns fullmäktige ska besluta om ny Kulturstrategi och Kulturplan bjuder Kultur- och fritidsförvaltningen in till kulturpolitisk debatt.

I samband med att Jönköpings kommuns fullmäktige ska besluta om ny Kulturstrategi och Kulturplan bjuder Kultur- och fritidsförvaltningen in våra politiker till kulturpolitisk debatt. Vi vill välkomna alla kulturintresserade att komma och ta del av debatten. Alla är välkomna att ta del av debatten. Vi bjuder på tilltugg, meddela eventuella allergier eller specialkost i anmälan. Anmäl dig till kulturproduktion@jonkoping.se senast 25/8.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kulturpolitisk%20debatt&event.desc=I%20samband%20med%20att%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20fullm%C3%A4ktige%20ska%20besluta%20om%20ny%20Kulturstrategi%20och%20Kulturplan%20bjuder%20Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen%20in%20till%20kulturpolitisk%20debatt.&event.text=I%20samband%20med%20att%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20fullm%C3%A4ktige%20ska%20besluta%20om%20ny%20Kulturstrategi%20och%20Kulturplan%20bjuder%20Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen%20in%20v%C3%A5ra%20politiker%20till%20kulturpolitisk%20debatt.%20Vi%20vill%20v%C3%A4lkomna%20alla%20kulturintresserade%20att%20komma%20och%20ta%20del%20av%20debatten.%0D%0AAlla%20%C3%A4r%20v%C3%A4lkomna%20att%20ta%20del%20av%20debatten.%0D%0AVi%20bjuder%20p%C3%A5%20tilltugg%2C%20meddela%20eventuella%20allergier%20eller%20specialkost%20i%20anm%C3%A4lan.%20Anm%C3%A4l%20dig%20till%20kulturproduktion%40jonkoping.se%20senast%2025%2F8.%20&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=&event.placeName=Kvarteret%20%C3%96dlan&event.id=c4cd73aa-3054-4d55-9f4b-ba8d70fb9c9f&event.imageAltText=5%20personer%20g%C3%A5r%20och%20samtalar%20p%C3%A5%20t%C3%A4dsticksomr%C3%A5det&event.activity=&organizer.name=Kultur%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036106643&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Andreas%20%C3%96ggesj%C3%B6&applier.tel=036106643&applier.email=andreas.oggesjo%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff61f91&date.startDates=1661961600000&date.endDates=1661965200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff61f9c/1660811892557/eventimage.jpg