Kulturtisdag

träffpunkt med musik och kultur på Asecs

Tillsammans med Studieförbundet Bilda, Caffè Nero och Akademibokhandeln återupptar vi tema-tisdagar för våra årsrika vänner!

En träffpunkt för dig som är äldre men inte gammal, erfaren men fortfarande vill lära nytt. Mellan kl 14-15 bjuder Caffè Nero in kring ett värmande program där du kan avnjuta livemusik och förkovra dig i modererade bokträffar. Kultur, kafferabatt och kunskap, allt för en härlig stund på Asecs! Vi ses på Caffè Nero vid entré D. Se hela programmet på https://asecs.se/kulturtisdag/

Biljettinformation

gratis

Mer information
Datum: 30 maj
Tid: 14.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 65+
Plats: Asecs, Jönköping
Adress: kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Asecs
Telefon: 036-4404242
E-post: info@asecs.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kulturtisdag&event.desc=Tillsammans%20med%20Studief%C3%B6rbundet%20Bilda%2C%20Caff%C3%A8%20Nero%20och%20Akademibokhandeln%20%C3%A5terupptar%20vi%20tema-tisdagar%20f%C3%B6r%20v%C3%A5ra%20%C3%A5rsrika%20v%C3%A4nner!&event.text=En%20tr%C3%A4ffpunkt%20f%C3%B6r%20dig%20som%20%C3%A4r%20%C3%A4ldre%20men%20inte%20gammal%2C%20erfaren%20men%20fortfarande%20vill%20l%C3%A4ra%20nytt.%0D%0A%0D%0AMellan%20kl%2014-15%20bjuder%20Caff%C3%A8%20Nero%20in%20kring%20ett%20v%C3%A4rmande%20program%20d%C3%A4r%20du%20kan%20avnjuta%20livemusik%20och%20f%C3%B6rkovra%20dig%20i%20modererade%20boktr%C3%A4ffar.%20Kultur%2C%20kafferabatt%20och%20kunskap%2C%20allt%20f%C3%B6r%20en%20h%C3%A4rlig%20stund%20p%C3%A5%20Asecs!%20Vi%20ses%20p%C3%A5%20Caff%C3%A8%20Nero%20vid%20entr%C3%A9%20D.%0D%0A%0D%0A%0D%0ASe%20hela%20programmet%20p%C3%A5%20https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fkulturtisdag%2F&event.categories=f%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Ch%C3%A4lsa%2Clitteratur%2Cmusik%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=kompanigatan%2036&event.postNumber=55305&event.placeName=Asecs&event.id=80f8e37b-314f-4fb3-bf5b-92bfe0ce5fc1&event.imageAltText=tr%C3%A4ffpunkt%20med%20musik%20och%20kultur%20p%C3%A5%20Asecs&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Asecs&organizer.tel=0364404242&organizer.email=info%40asecs.se&organizer.link=&applier.name=Tina%20Gardestrand&applier.tel=0738439505&applier.email=tina%40asecs.se&ticket.desc=gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20om%20programmet%20f%C3%B6r%20Kulturtisdag%20h%C3%A4r!&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fasecs.se%2Fkulturtisdag%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25745fc5d,5.374329081859b0c25745fc6b,5.374329081859b0c25745fc87,5.374329081859b0c25745fc95,5.374329081859b0c25745fca3,5.374329081859b0c25745fcb1,5.374329081859b0c25745fcbf,5.374329081859b0c25745fccd,5.374329081859b0c25745fcdb&date.startDates=1675774800000,1676984400000,1678194000000,1679403600000,1680609600000,1681819200000,1683028800000,1684238400000,1685448000000&date.endDates=1675778400000,1676988000000,1678197600000,1679407200000,1680613200000,1681822800000,1683032400000,1684242000000,1685451600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25745fce6/1675079517761/eventimage.jpg