Kvinnor i polarhistorien

local_offer
Utställning
Isberg.
Mer information
Datum: 1 okt - 30 apr
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 70 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

I utställningen "Kvinnor i polarhistorien" möter vi kvinnor som på olika sätt kommit i kontakt med polarvärlden.

Här finns både kvinnor som tidigt rest norrut för att de tillhört en besättning på ett fartyg som rest iväg på en polarexpedition, kvinnor vars makars polaräventyr påverkat deras liv, samt mer nutida kvinnor som drivits av både äventyrslust och en passion för polarforskning som tagit dem till jordens kallaste platser. Utställningen visas i Polarcenter. Välkomna!

Biljettinformation

Samma biljettpris som för Polarcenter. Vuxen 70 kr, barn 20 kr, familj (2 vuxna + 3 barn) 160 kr, studerande/pensionär 50 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kvinnor%20i%20polarhistorien&event.desc=I%20utst%C3%A4llningen%20%22Kvinnor%20i%20polarhistorien%22%20m%C3%B6ter%20vi%20kvinnor%20som%20p%C3%A5%20olika%20s%C3%A4tt%20kommit%20i%20kontakt%20med%20polarv%C3%A4rlden.&event.text=H%C3%A4r%20finns%20b%C3%A5de%20kvinnor%20som%20tidigt%20rest%20norrut%20f%C3%B6r%20att%20de%20tillh%C3%B6rt%20en%20bes%C3%A4ttning%20p%C3%A5%20ett%20fartyg%20som%20rest%20iv%C3%A4g%20p%C3%A5%20en%20polarexpedition%2C%20kvinnor%20vars%20makars%20polar%C3%A4ventyr%20p%C3%A5verkat%20deras%20liv%2C%20samt%20mer%20nutida%20kvinnor%20som%20drivits%20av%20b%C3%A5de%20%C3%A4ventyrslust%20och%20en%20passion%20f%C3%B6r%20polarforskning%20som%20tagit%20dem%20till%20jordens%20kallaste%20platser.%0D%0A%0D%0AUtst%C3%A4llningen%20visas%20i%20Polarcenter.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkomna!&event.categories=utst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038&event.postNumber=56332&event.placeName=Grenna%20Museum&event.id=b8cd74e8-a568-428a-be36-9c39cc7f955d&event.imageAltText=Isberg.&event.activity=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036103890&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Elin%20Frykholm&applier.tel=036103890&applier.email=elin.frykholm%40grennamuseum.se&ticket.desc=Samma%20biljettpris%20som%20f%C3%B6r%20Polarcenter.%20Vuxen%2070%20kr%2C%20barn%2020%20kr%2C%20familj%20(2%20vuxna%20%2B%203%20barn)%20160%20kr%2C%20studerande%2Fpension%C3%A4r%2050%20kr.&ticket.price=70&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=%C3%96ppettider%20och%20entr%C3%A9pris&smLink2Name=Kvinnor%20i%20polarhistorien&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fpage_id%3D1736&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3D1-okt-31-dec-kvinnor-i-polarhistorien&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8450a5&date.startDates=1664618400000&date.endDates=1682863200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8450b0/1663676119682/eventimage.jpg