Laget

local_offer
Träning | Träning enbart för kvinnor
Laget
Mer information
Datum: 1 dec
Tid: 17.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Österängsskolans gymnastiksal, Jönköping
Adress: Birkagatan 6 , 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus, Korpen, svenska motionsidrottsförbundet och Hand Till Hand. Med stöd av RF SISU – Småland, Jönköpings Kommun och Rädda Barnen
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Träning för tjejer, av tjejer. Du behöver ha fyllt 13 år - och det är helt gratis! Det finns också barnvakt på plats för dig som behöver det.

I Laget växlar vi fritt mellan olika lagidrotter. Fokus ligger på att träna tillsammans och ha kul. Laget tävlar inte i matcher och seriespel. Här är alla tjejer välkomna utifrån sina förutsättningar. Laget finns för alla tjejer som tränat i lag innan men tröttnat på tävlingshetsen, eller för den som aldrig tränat men tycker att det vore kul att prova. Här ses vi och gör saker ihop – utan krav på prestation. OBS! vecka 47 är vi på badet på Råslätt.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  17 nov
  Tid:
  17.00 – 18.00
  Plats:
  Österängsskolans gymnastiksal, Jönköping
 • Datum:
  22 nov
  Tid:
  18.30 – 20.00
  Plats:
  Österängsskolans gymnastiksal, Jönköping
 • Datum:
  8 dec
  Tid:
  17.00 – 18.00
  Plats:
  Österängsskolans gymnastiksal, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Laget&event.desc=Tr%C3%A4ning%20f%C3%B6r%20tjejer%2C%20av%20tjejer.%20%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%2013%2B%0D%0A%0D%0AHelt%20gratis!%0D%0A%0D%0ABarnvakt%20finns%20p%C3%A5%20plats&event.text=I%20Laget%20v%C3%A4xlar%20vi%20fritt%20mellan%20olika%20lagidrotter.%20Fokus%20ligger%20p%C3%A5%20att%20tr%C3%A4na%20tillsammans%20och%20ha%20kul.%20Laget%20t%C3%A4vlar%20inte%20i%20matcher%20och%20seriespel.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20alla%20tjejer%20v%C3%A4lkomna%20utifr%C3%A5n%20sina%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar.%20Laget%20finns%20f%C3%B6r%20alla%20tjejer%20som%20tr%C3%A4nat%20i%20lag%20innan%20men%20tr%C3%B6ttnat%20p%C3%A5%20t%C3%A4vlingshetsen%2C%20eller%20f%C3%B6r%20den%20som%20aldrig%20tr%C3%A4nat%20men%20tycker%20att%20det%20vore%20kul%20att%20prova.%20H%C3%A4r%20ses%20vi%20och%20g%C3%B6r%20saker%20ihop%20%E2%80%93%20utan%20krav%20p%C3%A5%20prestation.%0D%0A%0D%0AOBS!%20vecka%2047%20%C3%A4r%20vi%20p%C3%A5%20badet%20p%C3%A5%20R%C3%A5sl%C3%A4tt.&event.categories=tr%C3%A4ning%2Ctr%C3%A4ning-enbart-f%C3%B6r-kvinnor&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%206%20&event.postNumber=%20554%2065%20&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngsskolans%20gymnastiksal&event.id=f43f3497-8c0b-4f83-9375-62e385b89bc4&event.imageAltText=Laget&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%2C%20Korpen%2C%20svenska%20motionsidrottsf%C3%B6rbundet%20och%20Hand%20Till%20Hand.%20Med%20st%C3%B6d%20av%20RF%20SISU%20%E2%80%93%20Sm%C3%A5land%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun%20och%20R%C3%A4dda%20Barnen&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=F%C3%B6r%20anm%C3%A4lan&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fkorpenkorpforeningenjonkoping.zoezi.se%2Fmember%23%2Fcourses%2F16&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d1e0,5.274aae2018432944d2e2d1ee,5.274aae2018432944d2e2d1fc,5.274aae2018432944d2e2d20a&date.startDates=1668700800000,1669138200000,1669910400000,1670515200000&date.endDates=1668704400000,1669143600000,1669914000000,1670518800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d215/1668097925033/eventimage.jpg