Lilla spöket Laban - spökdags

local_offer
Film
Lilla spöket Laban
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 13.00 – 13.45
Kostnad: 40 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Höstlovsflm hos Folkets Bio Jönköping!

Nu är det Spökdags igen i slottet Gomorronsol. Ni känner ju Lilla Spöket Laban, världens snällaste spöke som är rädd för mörker. Ikväll ska han och Lillprins Bus tälta i trädgården. De gör upp en lägereld och berättar spökhistorier.

Biljettinformation

Biljetter köps på plats eller på www.bio.se. Kassan öppnar 30 min innan filmstart. Vi tar kort, swish och kontanter.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  13.00 – 13.45
  Plats:
  Folkets Bio Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lilla%20sp%C3%B6ket%20Laban%20-%20sp%C3%B6kdags&event.desc=H%C3%B6stlovsflm%20hos%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=Nu%20%C3%A4r%20det%20Sp%C3%B6kdags%20igen%20i%20slottet%20Gomorronsol.%20Ni%20k%C3%A4nner%20ju%20Lilla%20Sp%C3%B6ket%20Laban%2C%20v%C3%A4rldens%20sn%C3%A4llaste%20sp%C3%B6ke%20som%20%C3%A4r%20r%C3%A4dd%20f%C3%B6r%20m%C3%B6rker.%20Ikv%C3%A4ll%20ska%20han%20och%20Lillprins%20Bus%20t%C3%A4lta%20i%20tr%C3%A4dg%C3%A5rden.%20De%20g%C3%B6r%20upp%20en%20l%C3%A4gereld%20och%20ber%C3%A4ttar%20sp%C3%B6khistorier.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=0783c38b-d447-424a-939a-9857de9b44b2&event.imageAltText=Lilla%20sp%C3%B6ket%20Laban&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg%20&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20plats%20eller%20p%C3%A5%20www.bio.se.%0D%0AKassan%20%C3%B6ppnar%2030%20min%20innan%20filmstart.%0D%0AVi%20tar%20kort%2C%20swish%20och%20kontanter.&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Flilla-spoket-laban-2-spokdags&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e797a0a4,5.6751acba183a2e89e797a0b3&date.startDates=1667390400000,1667476800000&date.endDates=1667393100000,1667479500000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e797a0bf/1667152999731/eventimage.jpg