Ljuset håller mig sällskap

local_offer
Festival | Film
En man med grått hår håller upp handen för att inte bli bländad.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 16.30 – 17.55
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Carl-Gustaf Nykvist | Land: Sverige | 2000 | 108 min barntillåten | dokumentär | svenska, engelska | svensk text Fokus Sven Nykvist!

Carl-Gustaf Nykvists dokumentär om sin världsberömda far, den mästerliga filmfotografen Sven Nykvist. I filmen porträtteras Sven Nykvist med dokumentära inslag från hans liv men också genom intervjuer med personer han arbetat med under sin 55 år långa karriär. Bland annat hör vi Ingmar Bergman, Julia Roberts, Melanie Griffith och Liv Ullman. Visas i samarbete med Stiftelsen Sven Nykvists Filmfotograffond.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ljuset%20h%C3%A5ller%20mig%20s%C3%A4llskap&event.desc=Regi%3A%20Carl-Gustaf%20Nykvist%20%7C%20Land%3A%20Sverige%20%7C%202000%20%7C%20108%20min%0D%0Abarntill%C3%A5ten%20%7C%20dokument%C3%A4r%20%7C%20svenska%2C%20engelska%20%7C%20svensk%20text%0D%0A%0D%0AFokus%20Sven%20Nykvist!&event.text=Carl-Gustaf%20Nykvists%20dokument%C3%A4r%20om%20sin%20v%C3%A4rldsber%C3%B6mda%20far%2C%20den%20m%C3%A4sterliga%20filmfotografen%20Sven%20Nykvist.%20I%20filmen%20portr%C3%A4tteras%20Sven%20Nykvist%20med%20dokument%C3%A4ra%20inslag%20fr%C3%A5n%20hans%20liv%20men%20ocks%C3%A5%20genom%20intervjuer%20med%20personer%0D%0Ahan%20arbetat%20med%20under%20sin%2055%20%C3%A5r%20l%C3%A5nga%20karri%C3%A4r.%20Bland%20annat%20h%C3%B6r%20vi%20Ingmar%20Bergman%2C%20Julia%20Roberts%2C%20Melanie%20Griffith%20och%20Liv%20Ullman.%20Visas%20i%20samarbete%20med%20Stiftelsen%20Sven%20Nykvists%20Filmfotograffond.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=41b93c8e-fb17-4236-8470-56be93c9f2bb&event.imageAltText=En%20man%20med%20gr%C3%A5tt%20h%C3%A5r%20h%C3%A5ller%20upp%20handen%20f%C3%B6r%20att%20inte%20bli%20bl%C3%A4ndad.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=h%C3%B6rslinga,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink3Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&id=5.59343ac418311d21a25ef56&date.startDates=1665844200000&date.endDates=1665849300000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25ef61/1662726503188/eventimage.jpg