Ljusmanifestation – för barns rättigheter

local_offer
Övrigt
Ljuslyktor som tänds under kvällen
Mer information
Datum: 16 nov
Tid: 17.30 – 18.15
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rådhusparken
Adress:
Maja Björkebäck
Telefon: 036-106109
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Kom och se den årliga Ljusmanifestationen den 16 november klockan 17.30 i Rådhusparken. Ljuslyktor tänds för att uppmärksamma barns rättigheter och för att sprida kunskap om barnkonventionen.

Manifestationen pågår 17.30 – 18.15 och i samband med detta delas även priset för berömliga insatser för barn i Jönköpings kommun ut. Kvällen bjuder även på musik från Huskvarna musikklasser.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ljusmanifestation%20%E2%80%93%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%A4ttigheter&event.desc=Kom%20och%20se%20den%20%C3%A5rliga%20Ljusmanifestationen%20den%2016%20november%20klockan%2017.30%20i%20R%C3%A5dhusparken.%20Ljuslyktor%20t%C3%A4nds%20f%C3%B6r%20att%20uppm%C3%A4rksamma%20barns%20r%C3%A4ttigheter%20och%20f%C3%B6r%20att%20sprida%20kunskap%20om%20barnkonventionen.&event.text=Manifestationen%20p%C3%A5g%C3%A5r%2017.30%20%E2%80%93%2018.15%20och%20i%20samband%20med%20detta%20delas%20%C3%A4ven%20priset%20f%C3%B6r%20ber%C3%B6mliga%20insatser%20f%C3%B6r%20barn%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20ut.%20Kv%C3%A4llen%20bjuder%20%C3%A4ven%20p%C3%A5%20musik%20fr%C3%A5n%20Alfred%20Dalinskolans%20musikklass.%20&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=R%C3%A5dhusparken&event.id=0732f77b-2516-420f-a2ca-b13c7e930900&event.imageAltText=Ljuslyktor%20som%20t%C3%A4nds%20under%20kv%C3%A4llen&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Maja%20Bj%C3%B6rkeb%C3%A4ck&organizer.tel=036-106109&organizer.email=maja.bjorkeback%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Melinda%20K%C3%A5remalm&applier.tel=036-105717&applier.email=melinda.karemalm%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3297a1&date.startDates=1668616200000&date.endDates=1668618900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3297ad/1665059927440/eventimage.jpg