Ljusmanifestation - säg nej till våldet

local_offer
Övrigt
På bilden visas Rådhuset som är belyst i orange. Det är med en orange flagga och framför byggnaden syns en person som håller upp handen framför ansiktet.
Mer information
Datum: 25 nov
Tid: 17.00 – 17.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rådhusparken, Jönköping
Adress: Rådhusparken 1, 553 16 Jönköping
Josefin Hagström
Telefon: 036-102552
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Jönköpings Soroptimistklubb, Jönköpings Zontaklubb, Brottsofferjouren och Kvinno- och tjejjouren anordnar i samarbete med Jönköpings kommun en ljusmanifestation.

Manifestationen är ett led i arrangemangen under En vecka fri från våld i Jönköpings län, aktivitetsveckan som syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.Kommunalrådet Andreas Persson, Kvinno- och tjejjourens styrelseordförande Margareta Sylvan och Ingrid Grubbström från Brottsofferjouren kommer att hålla korta anföranden. Manifestationen vänder sig till allmänheten.

Biljettinformation

Alla är välkomna, ingen anmälan behövs.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ljusmanifestation%20-%20s%C3%A4g%20nej%20till%20v%C3%A5ldet&event.desc=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Soroptimistklubb%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Zontaklubb%2C%20Brottsofferjouren%20och%20Kvinno-%20och%20tjejjouren%20anordnar%20i%20samarbete%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20en%20ljusmanifestation.&event.text=Manifestationen%20%C3%A4r%20ett%20led%20i%20arrangemangen%20under%20En%20vecka%20fri%20fr%C3%A5n%20v%C3%A5ld%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%2C%20aktivitetsveckan%20som%20syftar%20till%20att%20sprida%20kunskap%20kring%20m%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor%20och%20v%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer.%0D%0AKommunalr%C3%A5det%20Andreas%20Persson%2C%20Kvinno-%20och%20tjejjourens%20styrelseordf%C3%B6rande%20Margareta%20Sylvan%20och%20Ingrid%20Grubbstr%C3%B6m%20fr%C3%A5n%20Brottsofferjouren%20kommer%20att%20h%C3%A5lla%20korta%20anf%C3%B6randen.%0D%0AManifestationen%20v%C3%A4nder%20sig%20till%20allm%C3%A4nheten%2C%20alla%20%C3%A4r%20v%C3%A4lkomna%2C%20ingen%20anm%C3%A4lan%20beh%C3%B6vs.%0D%0A&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=R%C3%A5dhusparken%201&event.postNumber=553%2016&event.placeName=R%C3%A5dhusparken&event.id=2c9412ec-8676-4c4a-810f-0c7565af71a3&event.imageAltText=P%C3%A5%20bilden%20visas%20R%C3%A5dhuset%20som%20%C3%A4r%20belyst%20i%20orange.%20Det%20%C3%A4r%20med%20en%20orange%20flagga%20och%20framf%C3%B6r%20byggnaden%20syns%20en%20person%20som%20h%C3%A5ller%20upp%20handen%20framf%C3%B6r%20ansiktet.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Josefin%20Hagstr%C3%B6m&organizer.tel=036-102552&organizer.email=josefin.hagstrom%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Hagstr%C3%B6m&applier.tel=036-102552&applier.email=josefin.hagstrom%40jonkoping.se&ticket.desc=Manifestationen%20v%C3%A4nder%20sig%20till%20allm%C3%A4nheten%2C%20alla%20%C3%A4r%20v%C3%A4lkomna%2C%20ingen%20anm%C3%A4lan%20beh%C3%B6vs.&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd6478e7&date.startDates=1669392000000&date.endDates=1669393800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd6478f2/1668608364617/eventimage.jpg