Loppis på Kulturhuset

local_offer
Familj | Marknad
Gul bild med röd text där det står Loppis 29 oktober 9.00-13.00, Kulturhuset i Jönköping
Mer information
Datum: 29 okt
Tid: 09.00 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, Alla åldrar, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kulturhuset i Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 7-9, 553 15 Jönköping
Kulturhuset i Jönköping
Telefon: 036-190181
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Välkommen på Loppis den 29 oktober, 9.00-13.00. På Kulturhuset i Jönköping!

Är du fyndjägare? Välkommen till Kulturhusets loppis nere på Tändsticksområdet. En höstig loppis blir det och flertalet aktiviteter på hela området. Vill du boka bord eller veta mer? Gå in på https://kulturhusetjonkoping.se/verksamhet/loppisen/

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Loppis%20p%C3%A5%20Kulturhuset&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20Loppis%20den%2029%20oktober%2C%209.00-13.00.%20%0D%0AP%C3%A5%20Kulturhuset%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=%C3%84r%20du%20fyndj%C3%A4gare%3F%20V%C3%A4lkommen%20till%20Kulturhusets%20loppis%20nere%20p%C3%A5%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det.%20En%20h%C3%B6stig%20loppis%20blir%20det%20och%20flertalet%20aktiviteter%20p%C3%A5%20hela%20omr%C3%A5det.%20%0D%0AVill%20du%20boka%20bord%20eller%20veta%20mer%3F%20%0D%0AG%C3%A5%20in%20p%C3%A5%20https%3A%2F%2Fkulturhusetjonkoping.se%2Fverksamhet%2Floppisen%2F&event.categories=marknad%2Cfamilj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%207-9&event.postNumber=55315&event.placeName=Kulturhuset%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=049ff6f8-b289-484c-9763-d320c7a67da1&event.imageAltText=Gul%20bild%20med%20r%C3%B6d%20text%20d%C3%A4r%20det%20st%C3%A5r%20Loppis%2029%20oktober%209.00-13.00%2C%20Kulturhuset%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190181&organizer.email=info%40kulturhusetjonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Alexandra%20Lann&applier.tel=0723351824&applier.email=alexandra%40kulturhusetjonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,0-200,6-9,10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Kulturhuset%20Loppis&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fkulturhusetjonkoping.se%2Fverksamhet%2Floppisen%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7923f66&date.startDates=1667026800000&date.endDates=1667041200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7923f72/1665580190098/eventimage.png