Lovbio: Belle

local_offer
Familj | Film | Lovaktivitet
En animerad bild på en flicka med rosa hår.
Mer information
Datum: 16 feb
Tid: 14.00 – 16.10
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Vacker och gripande modern saga som utspelar sig i en virtuell värld.

Suzu är en blyg skolflicka som inte varit särskilt lycklig sedan hennes mamma dog. Vad hennes klasskompisar inte vet är att hon har en hemlig identitet - Belle - i den virtuella världen U, där hon är ett musikaliskt stjärnskott. Men när en okänd varelse börjar förstöra för Belle så uppstår kaos. Tillsammans med sin bästa vän Kiro måste Belle ta reda på vem odjuret egentligen är och vilka mörka hemligheter som ligger bakom dess själsliga ärr. Regi: Mamoru Hosoda Japanska, svensk text, från 7 år

Biljettinformation

Fribiljetter hämtas i bibliotekets infodisk från och med 8 februari. Max 5 biljetter per person.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lovbio%3A%20Belle&event.desc=Vacker%20och%20gripande%20modern%20saga%20som%20utspelar%20sig%20i%20en%20virtuell%20v%C3%A4rld.&event.text=Suzu%20%C3%A4r%20en%20blyg%20skolflicka%20som%20inte%20varit%20s%C3%A4rskilt%20lycklig%20sedan%20hennes%20mamma%20dog.%20Vad%20hennes%20klasskompisar%20inte%20vet%20%C3%A4r%20att%20hon%20har%20en%20hemlig%20identitet%20-%20Belle%20-%20i%20den%20virtuella%20v%C3%A4rlden%20U%2C%20d%C3%A4r%20hon%20%C3%A4r%20ett%20musikaliskt%20stj%C3%A4rnskott.%20Men%20n%C3%A4r%20en%20ok%C3%A4nd%20varelse%20b%C3%B6rjar%20f%C3%B6rst%C3%B6ra%20f%C3%B6r%20Belle%20s%C3%A5%20uppst%C3%A5r%20kaos.%20Tillsammans%20med%20sin%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4n%20Kiro%20m%C3%A5ste%20Belle%20ta%20reda%20p%C3%A5%20vem%20odjuret%20egentligen%20%C3%A4r%20och%20vilka%20m%C3%B6rka%20hemligheter%20som%20ligger%20bakom%20dess%20sj%C3%A4lsliga%20%C3%A4rr.%0D%0ARegi%3A%20Mamoru%20Hosoda%20%0D%0AJapanska%2C%20svensk%20text%2C%20fr%C3%A5n%207%20%C3%A5r%0D%0A&event.categories=familj%2Cfilm%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=16cabb45-0723-4b0b-a974-2fb3c4b3d9fc&event.imageAltText=En%20animerad%20bild%20p%C3%A5%20en%20flicka%20med%20rosa%20h%C3%A5r.&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Fribiljetter%20h%C3%A4mtas%20i%20bibliotekets%20infodisk%20fr%C3%A5n%20och%20med%208%20februari.%20Max%205%20biljetter%20per%20person.&ticket.price=0&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Trailer&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqPhYoy-yL9Q&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd671dbb&date.startDates=1676552400000&date.endDates=1676560200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd671dc6/1669373718261/eventimage.jpg