Lovbio: Lill-Zlatan och morbror raring

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Film | HBTQI | Lovaktivitet
Lill-Zlatan och morbror Tommy sitter vid köksbordet och äter bakelser.
Mer information
Datum: 15 feb
Tid: 10.30 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Familjefilm baserad på Pija Lindenbaums älskade och bästsäljande barnbok med samma namn.

Ella ser fram emot en drömvecka tillsammans med sin favoritmorbror Tommy. Plötsligt står en främmande man i hallen. Han heter Steve och är Tommys nya pojkvän! Drömveckan förvandlas till mardrömsvecka där Ella gör allt för att vinna tillbaka sin bästa vän.

Biljettinformation

Fribiljetter hämtas i bibliotekets infodisk från och med 8 februari. Max 5 biljetter per person.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lovbio%3A%20Lill-Zlatan%20och%20morbror%20raring&event.desc=Familjefilm%20baserad%20p%C3%A5%20Pija%20Lindenbaums%20%C3%A4lskade%20och%20b%C3%A4sts%C3%A4ljande%20barnbok%20med%20samma%20namn.&event.text=Ella%20ser%20fram%20emot%20en%20dr%C3%B6mvecka%20tillsammans%20med%20sin%20favoritmorbror%20Tommy.%20Pl%C3%B6tsligt%20st%C3%A5r%20en%20fr%C3%A4mmande%20man%20i%20hallen.%20Han%20heter%20Steve%20och%20%C3%A4r%20Tommys%20nya%20pojkv%C3%A4n!%20%20Dr%C3%B6mveckan%20f%C3%B6rvandlas%20till%20mardr%C3%B6msvecka%20d%C3%A4r%20Ella%20g%C3%B6r%20allt%20f%C3%B6r%20att%20vinna%20tillbaka%20sin%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4n.%20%0D%0A%0D%0AFribiljetter%20h%C3%A4mtas%20i%20bibliotekets%20infodisk%20fr%C3%A5n%20och%20med%208%20februari.%20Max%205%20biljetter%20per%20person.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfamilj%2Cfilm%2Chbtqi%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=703c9379-7cfb-47c7-bb85-465db09f95ee&event.imageAltText=Lill-Zlatan%20och%20morbror%20Tommy%20sitter%20vid%20k%C3%B6ksbordet%20och%20%C3%A4ter%20bakelser.&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Fribiljetter%20h%C3%A4mtas%20i%20bibliotekets%20infodisk%20fr%C3%A5n%20och%20med%208%20februari.%20Max%205%20biljetter%20per%20person.&ticket.price=0&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Trailer&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSYyjdvZ49to&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e731ef&date.startDates=1676453400000&date.endDates=1676458800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e731fa/1669372820514/eventimage.jpg