Lunchföreläsningar: Är pandemin början på en ny grön våg?

local_offer
Föreläsning
Högskolebibliotekets entré med ett träd i höstfärger
Mer information
Datum: 21 sep
Tid: 12.15 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Högskolebiblioteket, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Högskolebiblioteket i Jönköping
Telefon: 036-101010
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Två föreläsningar med Charlotta Melander, professor i nationalekonomi och Ulf Johansson, professor i datavetenskap.

Är pandemin början på en ny grön våg? Föreläsning med Charlotta Melander om att det idag flyttar fler ut än in till Stockholm. Vart tar de vägen och har pandemin blivit början på en ny grön våg? Intelligensexplosionen Föreläsning med Ulf Johansson om AI igår, idag och imorgon.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lunchf%C3%B6rel%C3%A4sningar%20i%20H%C3%B6gskolebiblioteket&event.desc=Tv%C3%A5%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20med%20Charlotta%20Melander%2C%20professor%20i%20nationalekonomi%20och%20Ulf%20Johansson%2C%20professor%20i%20datavetenskap.&event.text=%C3%84r%20pandemin%20b%C3%B6rjan%20p%C3%A5%20en%20ny%20gr%C3%B6n%20v%C3%A5g%3F%0D%0A%0D%0AF%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20Charlotta%20Melander%20om%20att%20det%20idag%20flyttar%20fler%20ut%20%C3%A4n%20in%20till%20Stockholm.%20Vart%20tar%20de%20v%C3%A4gen%20och%20har%20pandemin%20blivit%20b%C3%B6rjan%20p%C3%A5%20en%20ny%20gr%C3%B6n%20v%C3%A5g%3F%0D%0A%0D%0AIntelligensexplosionen%0D%0A%0D%0AF%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20Ulf%20Johansson%20om%20AI%20ig%C3%A5r%2C%20idag%20och%20imorgon.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=H%C3%B6gskolebiblioteket&event.id=2efbebbd-d5f8-40bb-afe2-79e2255361c4&event.imageAltText=H%C3%B6gskolebibliotekets%20entr%C3%A9%20med%20ett%20tr%C3%A4d%20i%20h%C3%B6stf%C3%A4rger&event.activity=&organizer.name=H%C3%B6gskolebiblioteket%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-101010&organizer.email=biblioteket%40ju.se&organizer.link=&applier.name=Gustav%20Lindqvist&applier.tel=036-101013&applier.email=gustav.lindqvist%40ju.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a251d4a3&date.startDates=1663755300000&date.endDates=1663758000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251d4ae/1662989466232/eventimage.jpg