Lunchlyrik

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Musik
Lunchlyrik
Mer information
Datum: 2 dec
Tid: 12.00 – 12.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Dikt och musikföreställning med Ingeli Aalto och Per Thornberg.

Dimensioner av Maria -Dikt- och musikföreställningMed inspiration från Li Kiokos verk har musikern Per Thornberg improviserat fram ett musikprogram med klassiskt och jazz, varvat med läsning av Lis dotter Ingeli Aalto.Teckentolk finns att boka, det görs i förväg. Har du frågor om tillgänglighet eller allmänna frågor om invigningsveckan?Kontakta Emma Rickardsson på telefon 036-105565 eller mail emma.rickardsson@jonkoping.se.OBS! Tänk på att det är begränsat med parkeringsmöjligheter.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lunchlyrik&event.desc=Dikt%20och%20musikf%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20Ingeli%20Aalto%20och%20Per%20Thornberg.&event.text=Dimensioner%20av%20Maria%20-%0D%0A%0D%0ADikt-%20och%20musikf%C3%B6rest%C3%A4llning%0D%0A%0D%0AMed%20inspiration%20fr%C3%A5n%20Li%20Kiokos%20verk%20har%20musikern%20Per%20Thornberg%20improviserat%20fram%20ett%20musikprogram%20med%20klassiskt%20och%20jazz%2C%20varvat%20med%20l%C3%A4sning%20av%20Lis%20dotter%20Ingeli%20Aalto.%0D%0A%0D%0A%0D%0ATeckentolk%20finns%20att%20boka%2C%20det%20g%C3%B6rs%20i%20f%C3%B6rv%C3%A4g.%20Har%20du%20fr%C3%A5gor%20om%20tillg%C3%A4nglighet%20eller%20allm%C3%A4nna%20fr%C3%A5gor%20om%20invigningsveckan%3F%0D%0AKontakta%20Emma%20Rickardsson%20p%C3%A5%20telefon%20036-105565%20eller%20mail%20emma.rickardsson%40jonkoping.se.%0D%0A%0D%0AOBS!%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20parkeringsm%C3%B6jligheter.%0D%0A%0D%0A&event.categories=litteratur%2Cmusik&event.city=Norrahammar&event.street=c%2Fo%20Folkets%20Hus%20Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=56232&event.placeName=&event.id=b4c4463c-c859-4e68-be96-7f2d1fdd543a&event.imageAltText=Lunchlyrik&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036103028&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=18%2B&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Flunchlyrik-6&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd650bcf&date.startDates=1669978800000&date.endDates=1669980600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd650bda/1668773082680/eventimage.jpg