Lycka och lidelse

local_offer
Musik
Lycka och lidelse
Mer information
Datum: 23 apr
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Herr och fru Schumann är huvudpersonerna denna afton. För mer nutida nyromantiskt inslag står Emmy Lindström. Världssopranen Lisa Larsson gästar Spira och sjunger sånger av Clara Schumann.

Robert Schumann skrev sin andra symfoni på bara två veckor och trots hans vacklande hälsa är symfonin ljus och framåtblickande. Verket rymmer även en hyllning till hans talangfulla fru Clara, ett musikaliskt underbarn och firad konsertpianist. Hommage an Clara är en fortsättning på samarbetet mellan tonsättaren Rolf Martinsson och sopranen Lisa Larsson. De har samlat sånger av Clara Schumann, som aldrig tidigare har orkestrerats, i ett led att sätta ljus på en kvinnlig tonsättare.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lycka%20och%20lidelse&event.desc=Herr%20och%20fru%20Schumann%20%C3%A4r%20huvudpersonerna%20denna%20afton.%20F%C3%B6r%20mer%20nutida%20nyromantiskt%20inslag%20st%C3%A5r%20Emmy%20Lindstr%C3%B6m.%20V%C3%A4rldssopranen%20Lisa%20Larsson%20g%C3%A4star%20Spira%20och%20sjunger%20s%C3%A5nger%20av%20Clara%20Schumann.%20&event.text=Robert%20Schumann%20skrev%20sin%20andra%20symfoni%20p%C3%A5%20bara%20tv%C3%A5%20veckor%20och%20trots%20hans%20vacklande%20h%C3%A4lsa%20%C3%A4r%20symfonin%20ljus%20och%20fram%C3%A5tblickande.%20Verket%20rymmer%20%C3%A4ven%20en%20hyllning%20till%20hans%20talangfulla%20fru%20Clara%2C%20ett%20musikaliskt%20underbarn%20och%20firad%20konsertpianist.%20Hommage%20an%20Clara%20%C3%A4r%20en%20forts%C3%A4ttning%20p%C3%A5%20samarbetet%20mellan%20tons%C3%A4ttaren%20Rolf%20Martinsson%20och%20sopranen%20Lisa%20Larsson.%20De%20har%20samlat%20s%C3%A5nger%20av%20Clara%20Schumann%2C%20som%20aldrig%20tidigare%20har%20orkestrerats%2C%20i%20ett%20led%20att%20s%C3%A4tta%20ljus%20p%C3%A5%20en%20kvinnlig%20tons%C3%A4ttare.%20&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=8ad590cf-950d-401e-8efa-6b085396bea1&event.imageAltText=Lycka%20och%20lidelse&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Flycka-och-lidelse%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a5c8d&date.startDates=1682265600000&date.endDates=1682272800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a5c98/1673338316429/eventimage.jpg