Lyktvandring 2022

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Hälsa | Lovaktivitet | Natur | Outdoor | Övrigt
Ett vinterlandskap med en sjö, skog och en stig, som är upplyst av marschaller
Mer information
Datum: 28 dec
Tid: 15.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Martinsgården
Adress: Bergsmansvägen 11 Norrahammar
Logen 2046 Plogen
Telefon: 076-8378958
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vinterns vackraste samspel mellan ljus och mörker. I den mörkaste vintern välkomnar vi dig till en stämningsfull lyktvandring i skogen där hundratals marschaller lyser upp din väg.

Vinterns vackraste samspel mellan ljus och mörker. I den mörkaste vintern är det dags för Martinsgårdens anrika lyktvandring. Missa inte denna upplevelse där ett stort antal marschaller placeras ut längs vandringstråket kring martinsgölen för en sagolik promenad. I ladan serveras fika och värmande dryck. Varmt välkomna! Plats: Martinsgården Norrahammar Arrangör: IOGT plogen Öppettider: 2022-12-28 Onsdag 15:30 – 19:30 Entré: Valfritt (rekommenderat 50 kr) Allt betalas via Swish.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Lyktvandring%202022&event.desc=Vinterns%20vackraste%20samspel%20mellan%20ljus%20och%20m%C3%B6rker.%0D%0AI%20den%20m%C3%B6rkaste%20vintern%20v%C3%A4lkomnar%20vi%20dig%20till%20en%20st%C3%A4mningsfull%20lyktvandring%20i%20skogen%20d%C3%A4r%20hundratals%20marschaller%20lyser%20upp%20din%20v%C3%A4g.&event.text=Vinterns%20vackraste%20samspel%20mellan%20ljus%20och%20m%C3%B6rker.%0D%0AI%20den%20m%C3%B6rkaste%20vintern%20%C3%A4r%20det%20dags%20f%C3%B6r%20Martinsg%C3%A5rdens%20anrika%20lyktvandring.%0D%0AMissa%20inte%20denna%20upplevelse%20d%C3%A4r%20ett%20stort%20antal%20marschaller%20placeras%20ut%20l%C3%A4ngs%20vandringstr%C3%A5ket%20kring%20martinsg%C3%B6len%20f%C3%B6r%20en%20sagolik%20promenad.%20I%20ladan%20serveras%20fika%20och%20v%C3%A4rmande%20dryck.%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkomna!%0D%0APlats%3A%20Martinsg%C3%A5rden%20Norrahammar%0D%0AArrang%C3%B6r%3A%20IOGT%20plogen%0D%0A%C3%96ppettider%3A%202022-12-28%20Onsdag%2015%3A30%20%E2%80%93%2019%3A30%0D%0AEntr%C3%A9%3A%20Valfritt%20(rekommenderat%2050%20kr)%0D%0AAllt%20betalas%20via%20Swish.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfamilj%2Ch%C3%A4lsa%2Clovaktivitet%2Cnatur%2Coutdoor%2C%C3%B6vrigt&event.city=&event.street=Bergsmansv%C3%A4gen%2011%20Norrahammar&event.postNumber=&event.placeName=Martinsg%C3%A5rden&event.id=2f825f61-0cd8-4f89-b24c-7e440cceff28&event.imageAltText=Ett%20vinterlandskap%20med%20en%20sj%C3%B6%2C%20skog%20och%20en%20stig%2C%20som%20%C3%A4r%20upplyst%20av%20marschaller&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Logen%202046%20Plogen&organizer.tel=0768378958&organizer.email=ringupp_ringner%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Caroline&applier.tel=0768378958&applier.email=ringupp_ringner%40hotmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=norrahammar&smLink1Name=Facebook%20event&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F492321682441742&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd61008&date.startDates=1672237800000&date.endDates=1672252200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd61013/1667318246078/eventimage.jpg