Människans bästa vän

local_offer
Teater
Människans bästa vän
Mer information
Datum: 22 mar
Tid: 17.30 – 19.10
Kostnad: 260 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

En övergiven dam och hennes livskamrat väntar i en tömd lägenhet. Båda ska slussas vidare – till äldreboendet och till hemmet för herrelösa hundar. Men ingen tänker bege sig utan strid.

Rosa Nilssons man har lämnat henne för en yngre flamma. Nu har hon inte råd att behålla vare sig lägenhet eller jycke. Synd, han som sjunger så bra… Människans bästa vän är en trösterik och charmig skildring av två själar som söker gemenskap. En poetisk komedi om att inte ge upp. Med nyskriven, smäktande jazz, evergreens av mästarna och en och annan vals. Frågan är bara vad som egentligen är verkligt? Dricker andra vovvar vin… så där ledigt? Medverkande: Åsa Arhammar, Kalle Malmberg

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  23 mar
  Tid:
  17.30 – 19.10
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=M%C3%A4nniskans%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4n&event.desc=En%20%C3%B6vergiven%20dam%20och%20hennes%20livskamrat%20v%C3%A4ntar%20i%20en%20t%C3%B6md%20l%C3%A4genhet.%20B%C3%A5da%20ska%20slussas%20vidare%20%E2%80%93%20till%20%C3%A4ldreboendet%20och%20till%20hemmet%20f%C3%B6r%20herrel%C3%B6sa%20hundar.%20Men%20ingen%20t%C3%A4nker%20bege%20sig%20utan%20strid.&event.text=Rosa%20Nilssons%20man%20har%20l%C3%A4mnat%20henne%20f%C3%B6r%20en%20yngre%20flamma.%20Nu%20har%20hon%20inte%20r%C3%A5d%20att%20beh%C3%A5lla%20vare%20sig%20l%C3%A4genhet%20eller%20jycke.%20Synd%2C%20han%20som%20sjunger%20s%C3%A5%20bra%E2%80%A6%0D%0A%0D%0AM%C3%A4nniskans%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4n%20%C3%A4r%20en%20tr%C3%B6sterik%20och%20charmig%20skildring%20av%20tv%C3%A5%20sj%C3%A4lar%20som%20s%C3%B6ker%20gemenskap.%20En%20poetisk%20komedi%20om%20att%20inte%20ge%20upp.%20Med%20nyskriven%2C%20sm%C3%A4ktande%20jazz%2C%20evergreens%20av%20m%C3%A4starna%20och%20en%20och%20annan%20vals.%20Fr%C3%A5gan%20%C3%A4r%20bara%20vad%20som%20egentligen%20%C3%A4r%20verkligt%3F%20Dricker%20andra%20vovvar%20vin%E2%80%A6%20s%C3%A5%20d%C3%A4r%20ledigt%3F%0D%0A%0D%0AMedverkande%3A%20%C3%85sa%20Arhammar%2C%20Kalle%20Malmberg&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=de1f3a95-9390-4fde-884f-6a013aaa5fd5&event.imageAltText=M%C3%A4nniskans%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4n&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.%20&ticket.price=260&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fmanniskans-basta-van-aw%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f68975f,5.6af27e6d184e6d332f68976d&date.startDates=1679502600000,1679589000000&date.endDates=1679508600000,1679595000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f689778/1672823219172/eventimage.jpg