Med blicken riktad mot England

local_offer
Föreläsning
Skiss till planering av blomsterparterren Tjolöholm 1903 Lars Israel Wahlman
Mer information
Datum: 9 nov
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings läns museum , JÖNKÖPING
Adress: Dag Hammarskjölds plats 2, JÖNKÖPING
Jönköpings läns konstförening
Telefon: 072-3611304
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Konstföreningens serie om Arts & Crafts avslutas med att Catharina Nolin berättar om arkitekt Lars Israel Wahlmans banbrytande insatser att förnya den svenska trädgårdskonsten vid 1900-talets början.

Med inspiration från England och Tyskland och utgångspunkt i det svenska landskapet kom han att omsätta sina trädgårdsidéer både i omfångsrika herrgårdsparker och i små vardagsträdgårdar. Ett par exempel är parken vid Tjolöholms slott söder om Göteborg samt närbelägna Tunarps säteri i Mullsjö kommun. Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och har skrivit en bok om Wahlman som trädgårdsarkitekt.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Med%20blicken%20riktad%20mot%20England.%20&event.desc=Konstf%C3%B6reningens%20serie%20om%20Arts%20%26%20Crafts%20avslutas%20med%20att%20Catharina%20Nolin%20ber%C3%A4ttar%20om%20arkitekt%20Lars%20Israel%20Wahlmans%20banbrytande%20insatser%20att%20f%C3%B6rnya%20den%20svenska%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdskonsten%20vid%201900-talets%20b%C3%B6rjan.&event.text=Med%20inspiration%20fr%C3%A5n%20England%20och%20Tyskland%20och%20utg%C3%A5ngspunkt%20i%20det%20svenska%20landskapet%20kom%20han%20att%20oms%C3%A4tta%20sina%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdsid%C3%A9er%20b%C3%A5de%20i%20omf%C3%A5ngsrika%20herrg%C3%A5rdsparker%20och%20i%20sm%C3%A5%20vardagstr%C3%A4dg%C3%A5rdar.%20Ett%20par%20exempel%20%C3%A4r%20parken%20vid%20Tjol%C3%B6holms%20slott%20s%C3%B6der%20om%20G%C3%B6teborg%20samt%20n%C3%A4rbel%C3%A4gna%20Tunarps%20s%C3%A4teri%20i%20Mullsj%C3%B6%20kommun.%20%0D%0A%0D%0ACatharina%20Nolin%20%C3%A4r%20professor%20i%20konstvetenskap%20vid%20Stockholms%20universitet%20och%20har%20skrivit%20en%20bok%20om%20Wahlman%20som%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdsarkitekt.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%96NK%C3%96PING&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%202%2C%20&event.postNumber=&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum%20&event.id=2be8bc59-5022-4e17-927d-5f297f8ecf40&event.imageAltText=Skiss%20till%20planering%20av%20blomsterparterren%20Tjol%C3%B6holm%201903%20Lars%20Israel%20Wahlman%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20konstf%C3%B6rening%20&organizer.tel=072-3611304&organizer.email=evalottafranzen%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Agneta%20%C3%85sgrim%20Berlin&applier.tel=%2B46722094020&applier.email=agneta.asgrim%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20konstf%C3%B6rening%20&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjlk.konstforeningar.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslansmuseum.se&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7979210&date.startDates=1668013200000&date.endDates=1668018600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e797922a/1667136500935/eventimage.jpg