Meet & Eat på gårdsrundan Jönköpings län

local_offer
Mat och dryck (sommarcafé)
åkrar på landet
Mer information
Datum: 18 sep
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 295 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats:
Adress:
Hushållningssällskapet Jönköping
Telefon: 076-1118773
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Häng med på Meet and Eat på gårdsrundan i Jönköpings län! Hur tog man tillvara på gårdens skörd runt sekelskiftet? Vad gör Chianina djuren så unika?

Det och mycket mer kommer du få reda på på våra Meet & Eat slingor den 17-18 september! Välj en tur som passar dig! Mathantverks - slingan på lördag är perfekt till dig som gillar god mat! Träffa producenter och förädlare och lär dig mer om råvarornas ursprung och förädling. Familje - slingan på söndag erbjuder något till både stora och små :) Ta med barnen och barnbarnen på en härlig tur till landet!

Fler tillfällen:
  • Datum:
    17 sep
    Tid:
    10.00 – 16.00
    Plats:

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Meet%20%26%20Eat%20p%C3%A5%20g%C3%A5rdsrundan%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&event.desc=H%C3%A4ng%20med%20p%C3%A5%20Meet%20and%20Eat%20p%C3%A5%20g%C3%A5rdsrundan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n!%0D%0AHur%20tog%20man%20tillvara%20p%C3%A5%20g%C3%A5rdens%20sk%C3%B6rd%20runt%20sekelskiftet%3F%20Vad%20g%C3%B6r%20Chianina%20djuren%20s%C3%A5%20unika%3F%20%20&event.text=Det%20och%20mycket%20mer%20kommer%20du%20f%C3%A5%20reda%20p%C3%A5%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20Meet%20%26%20Eat%20slingor%20den%2017-18%20september!%20V%C3%A4lj%20en%20tur%20som%20passar%20dig!%20Mathantverks%20-%20slingan%20p%C3%A5%20l%C3%B6rdag%20%C3%A4r%20perfekt%20till%20dig%20som%20gillar%20god%20mat!%20Tr%C3%A4ffa%20producenter%20och%20f%C3%B6r%C3%A4dlare%20och%20l%C3%A4r%20dig%20mer%20om%20r%C3%A5varornas%20ursprung%20och%20f%C3%B6r%C3%A4dling.%20Familje%20-%20slingan%20p%C3%A5%20s%C3%B6ndag%20erbjuder%20n%C3%A5got%20till%20b%C3%A5de%20stora%20och%20sm%C3%A5%20%3A)%20Ta%20med%20barnen%20och%20barnbarnen%20p%C3%A5%20en%20h%C3%A4rlig%20tur%20till%20landet!%20&event.categories=mat-och-dryck&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=1ea614b5-b489-4352-9898-905d302c335d&event.imageAltText=%C3%A5krar%20p%C3%A5%20landet&event.activity=&organizer.name=Hush%C3%A5llningss%C3%A4llskapet%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=0761118773&organizer.email=romy.ehnert%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Romy%20Ehnert&applier.tel=076-1118773&applier.email=romy.ehnert%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=295&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=huskvarna,j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbilletto.se%2Fe%2Fmeet-eat-pa-gardsrundan-jonkopings-lan-biljetter-659871%3Futm_campaign%3DDirect%2BSearch%26utm_content%3DSE%2BSearch%2BWidget%26utm_medium%3DSearch%26utm_source%3DBilletto&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a256388,5.59343ac418311d21a256396&date.startDates=1663401600000,1663488000000&date.endDates=1663423200000,1663509600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2563a1/1662567836670/eventimage.jpg