Mendelssohns oktett för stråkar

local_offer
Musik
Felix Mendelssohn
Mer information
Datum: 7 feb
Tid: 12.00 – 12.50
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Upplev Mendehlssons livfulla oktett för stråkar.

Ge dig själv en energikick med Mendehlssons livfulla oktett för stråkar – skriven när kompositören var endast 16 år gammal. På scenen sitter dubbla stråkkvartetter ur Jönköpings Sinfonietta, under ledning av konsertmästaren Anton Lasine.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Mendelssohns%20oktett%20f%C3%B6r%20str%C3%A5kar&event.desc=Upplev%20Mendehlssons%20livfulla%20oktett%20f%C3%B6r%20str%C3%A5kar.&event.text=Ge%20dig%20sj%C3%A4lv%20en%20energikick%20med%20Mendehlssons%20livfulla%20oktett%20f%C3%B6r%20str%C3%A5kar%20%E2%80%93%20skriven%20n%C3%A4r%20komposit%C3%B6ren%20var%20endast%2016%20%C3%A5r%20gammal.%20P%C3%A5%20scenen%20sitter%20dubbla%20str%C3%A5kkvartetter%20ur%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%2C%20under%20ledning%20av%20konsertm%C3%A4staren%20Anton%20Lasine.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=c3a41ea8-caaf-4900-9a1f-2789cf06f121&event.imageAltText=Felix%20Mendelssohn&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.%20&ticket.price=140&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fmendelssohns-oktett-for-strakar%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f689916&date.startDates=1675767600000&date.endDates=1675770600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f689921/1672824823591/eventimage.jpg