Migrationsmyten: Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden

local_offer
Föreläsning
Peo Hansen
Mer information
Datum: 8 sep
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation.
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Välkommen att kostnadsfritt ta del av populärvetenskapliga föreläsningar i denna serie med åtta föreläsningar i höst.

Först ut är Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet, med sin föreläsning Migrationsmyten: Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden. Välkommen till sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme. Läs mer om föreläsningarna på ju.se/offentliga där du också kan livestreama.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=V%C3%A4lkommen%20att%20kostnadsfritt%20ta%20del%20av%20popul%C3%A4rvetenskapliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20i%20denna%20serie%20med%20%C3%A5tta%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20i%20h%C3%B6st.%20&event.text=F%C3%B6rst%20ut%20%C3%A4r%20Peo%20Hansen%2C%20professor%20i%20statsvetenskap%20vid%20Institutet%20f%C3%B6r%20forskning%20om%20migration%2C%20etnicitet%20och%20samh%C3%A4lle%20(REMESO)%2C%20Link%C3%B6pings%20universitet%2C%20med%20sin%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20Migrationsmyten%3A%20Sanningen%20om%20flyktinginvandringen%20och%20v%C3%A4lf%C3%A4rden.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkommen%20till%20sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.%20F%C3%B6rel%C3%A4sningarna%20startar%20kl%2018.30%20och%20p%C3%A5g%C3%A5r%20i%20cirka%20en%20timme.%20%0D%0A%0D%0AL%C3%A4s%20mer%20om%20f%C3%B6rel%C3%A4sningarna%20p%C3%A5%20ju.se%2Foffentliga%0D%0Ad%C3%A4r%20du%20ocks%C3%A5%20kan%20livestreama.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=4bf274dc-20f4-41c2-92fb-0f09196a3e94&event.imageAltText=Peo%20Hansen&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101377&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Foffentliga-forelasningar.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.1940c89b182de4763dad61f&date.startDates=1662654600000&date.endDates=1662658200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.1940c89b182de4763dad62a/1661849121728/eventimage.jpg