Mini-bio

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Mini-bio
Mer information
Datum: 3 dec
Tid: 10.00 – 10.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Överraskningsfilm för de yngsta!

Kom och mys på bibblan med mini-bio! För barn 3-5 år. Överraskningsfilm! Filmen är mellan 20 och 30 minuter. Fri Entré! Hörslinga finns i lokalen. Teckentolk finns att boka, det görs i förväg. Har du frågor om tillgänglighet eller allmänna frågor om invigningsveckan? Kontakta Emma Rickardsson på telefon 036-10 55 65 eller mail emma.rickardsson@jonkoping.se. OBS! Tänk på att det är begränsat med parkeringsmöjligheter. Ta gärna en promenad, cykeln, bussen, tåget eller samåk med någon.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  29 nov
  Tid:
  10.00 – 10.30
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Mini-bio&event.desc=%C3%96verraskningsfilm%20f%C3%B6r%20de%20yngsta!&event.text=Kom%20och%20mys%20p%C3%A5%20bibblan%20med%20mini-bio!%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20barn%203-5%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%C3%96verraskningsfilm!%0D%0A%0D%0AFilmen%20%C3%A4r%20mellan%2020%20och%2030%20minuter.%0D%0A%0D%0AFri%20Entr%C3%A9!%0D%0A%0D%0AH%C3%B6rslinga%20finns%20i%20lokalen.%20Teckentolk%20finns%20att%20boka%2C%20det%20g%C3%B6rs%20i%20f%C3%B6rv%C3%A4g.%20Har%20du%20fr%C3%A5gor%20om%20tillg%C3%A4nglighet%20eller%20allm%C3%A4nna%20fr%C3%A5gor%20om%20invigningsveckan%3F%20Kontakta%20Emma%20Rickardsson%20p%C3%A5%20telefon%20036-10%2055%2065%20eller%20mail%20emma.rickardsson%40jonkoping.se.%20%0D%0A%0D%0AOBS!%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20parkeringsm%C3%B6jligheter.%0D%0ATa%20g%C3%A4rna%20en%20promenad%2C%20cykeln%2C%20bussen%2C%20t%C3%A5get%20eller%20sam%C3%A5k%20med%20n%C3%A5gon.%20%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=Norrahammar&event.street=c%2Fo%20Folkets%20Hus%20Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=56232&event.placeName=&event.id=01f063ea-2690-42cb-a34f-516b898b6919&event.imageAltText=Mini-bio&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036-103028&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-5&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekets%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fmini-bio-p%25C3%25A5-bibblan&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd64c49d,5.4c15af3d18432991dd64c4ab&date.startDates=1669712400000,1670058000000&date.endDates=1669714200000,1670059800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd64c4b6/1668692683662/eventimage.jpg