search
Sök
menu
Meny
Sök

Miras magiska anteckningsbok

local_offer
Barnaktiviteter | Lovaktivitet | Teater
Illustration föreställande Mira i en röd t-shirt
Mer information
Datum: 10 aug
Tid: 14.00 – 14.40
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år
Plats: Stadsbiblioteket, Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Teater Tabberas
Telefon: 072-4449999
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Mira är nio år och älskar rymden. En dag får hon en magisk anteckningsbok av sin farfar. Den kan svara på vilka frågor som helst!

Det kommer ut i skolan att Mira har denna bok och plötsligt vill alla ha hennes hjälp. Men är det så bra att få svar på alla sina frågor? Föreställningen är baserad på Storytel Originals bok ”Miras magiska anteckningsbok” av Johanna Schreiber.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Miras%20magiska%20anteckningsbok&event.desc=Mira%20%C3%A4r%20nio%20%C3%A5r%20och%20%C3%A4lskar%20rymden.%20En%20dag%20f%C3%A5r%20hon%20en%20magisk%20anteckningsbok%20av%20sin%20farfar.%20Den%20kan%20svara%20p%C3%A5%20vilka%20fr%C3%A5gor%20som%20helst!&event.text=Det%20kommer%20ut%20i%20skolan%20att%20Mira%20har%20denna%20bok%20och%20pl%C3%B6tsligt%20vill%20alla%20ha%20hennes%20hj%C3%A4lp.%20Men%20%C3%A4r%20det%20s%C3%A5%20bra%20att%20f%C3%A5%20svar%20p%C3%A5%20alla%20sina%20fr%C3%A5gor%3F%0D%0AF%C3%B6rest%C3%A4llningen%20%C3%A4r%20baserad%20p%C3%A5%20Storytel%20Originals%20bok%20%E2%80%9DMiras%20magiska%20anteckningsbok%E2%80%9D%20av%20Johanna%20Schreiber%20%0D%0A&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=d4fe59a2-241f-49cb-9c7a-2eb95959d8ee&event.imageAltText=Det%20kommer%20ut%20i%20skolan%20att%20Mira%20har%20denna%20bok%20och%20pl%C3%B6tsligt%20vill%20alla%20ha%20hennes%20hj%C3%A4lp.%20Men%20%C3%A4r%20det%20s%C3%A5%20bra%20att%20f%C3%A5%20svar%20p%C3%A5%20alla%20sina%20fr%C3%A5gor%3F%20F%C3%B6rest%C3%A4llningen%20%C3%A4r%20baserad%20p%C3%A5%20Storytel%20Originals%20bok%20%E2%80%9DMiras%20magiska%20anteckningsbok%E2%80%9D%20av%20Johanna%20Schreiber%20&event.activity=Ja&organizer.name=Teater%20Tabberas&organizer.tel=0724449999&organizer.email=info%40teatertabberas.se&organizer.link=&applier.name=Sandra%20Skav%C3%A9n&applier.tel=0704764551&applier.email=sandra.skaven%40gmail.com&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Facebook-evenemang%20%20&smLink2Name=Teater%20Tabberas%20hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F3xawpHyo0&smLink2Address=www.teatertabberas.se&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a75857&date.startDates=1660132800000&date.endDates=1660135200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a75862/1656763634149/eventimage.jpg