Moln

local_offer
Dans | Övrigt
Fyra cirkusartister och en är i luften.
Mer information
Datum: 28 nov
Tid: 19.00 – 20.00
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Jönköpings teater, Jönköping
Adress: Hovrättstorget, 553 21 Jönköping
Jönköpings kommun / JONK! Scenkonst
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning Rullstolsramp

MOLN är ett cirkusdrömspel som med lätt och poetisk hand kastar sig mellan de bråddjup av existentiell svärta och de ljusa lätta moln som bor i oss alla, speciellt i brytpunkten mellan barn och vuxen.

Föreställningen kretsar kring en samling individer som är utlämnade åt varandra i ett slags vakuum som denna brytpunkt skapar. MOLN är dystopisk men livsbejakande och rör sig mellan det vardagliga och det storslagna. Baserat på dikter av Karin Boye och med nyskriven musik av kritikerrosade Jonathan Johansson. Föreställningen är 60 minuter och ålder från 13 år Foto: José Figueroa Ett samarbete mellan JONK! Scenkonst och Jönköpings kommun. Med stöd av Region Jönköpings län och Kulturrådet.

Biljettinformation

Biljetter: https://secure.tickster.com/nphwv5glvwfwnpe Tillgänglighet: Rullstolsplatser bokas på Biljettservice på Jönköpings Teater via telefon 0771-211 300.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Moln&event.desc=MOLN%20%C3%A4r%20ett%20cirkusdr%C3%B6mspel%20som%20med%20l%C3%A4tt%20och%20poetisk%20hand%20kastar%20sig%20mellan%20de%20br%C3%A5ddjup%20av%20existentiell%20sv%C3%A4rta%20och%20de%20ljusa%20l%C3%A4tta%20moln%20som%20bor%20i%20oss%20alla%2C%20speciellt%20i%20brytpunkten%20mellan%20barn%20och%20vuxen.&event.text=F%C3%B6rest%C3%A4llningen%20kretsar%20kring%20en%20samling%20individer%20som%20%C3%A4r%20utl%C3%A4mnade%20%C3%A5t%20varandra%20i%20ett%20slags%20vakuum%20som%20denna%20brytpunkt%20skapar.%20MOLN%20%C3%A4r%20dystopisk%20men%20livsbejakande%20och%20r%C3%B6r%20sig%20mellan%20det%20vardagliga%20och%20det%20storslagna.%20Baserat%20p%C3%A5%20dikter%20av%20Karin%20Boye%20och%20med%20nyskriven%20musik%20av%20kritikerrosade%20Jonathan%20Johansson.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6rest%C3%A4llningen%20%C3%A4r%2060%20minuter%20och%20%C3%A5lder%20fr%C3%A5n%2013%20%C3%A5r%0D%0AFoto%3A%20Jos%C3%A9%20Figueroa%0D%0A%0D%0AEtt%20samarbete%20mellan%20JONK!%20Scenkonst%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun.%20Med%20st%C3%B6d%20av%20Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20och%20Kulturr%C3%A5det.&event.categories=dans%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Hovr%C3%A4ttstorget&event.postNumber=55321&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20teater&event.id=2c46fd29-de34-4cb7-9e66-2192e895656f&event.imageAltText=Fyra%20cirkusartister%20och%20en%20%C3%A4r%20i%20luften.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20%2F%20JONK!%20Scenkonst&organizer.tel=036-102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljetter%3A%20https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fnphwv5glvwfwnpe%0D%0A%0D%0ATillg%C3%A4nglighet%3A%20Rullstolsplatser%20bokas%20p%C3%A5%20Biljettservice%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Teater%20via%20telefon%200771-211%20300.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Moln%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20teater&smLink2Name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20%2F%20Moln&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingsteater.se%2Fsv%2Fjonkoping%2Fmoln%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fdansnat.jonkoping.se%2Fevenemang%2Fevenemang%2F2022-09-01-moln.html&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8216a3&date.startDates=1669658400000&date.endDates=1669662000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8216ae/1663078630714/eventimage.jpg