Möt boxaren Henryk från Öxnehaga

local_offer
Föreläsning | Hälsa | Träffpunkt
Lev nu!
Mer information
Datum: 27 sep
Tid: 14.30 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 65+
Plats: Samlingssalen Lindgården, Jönköping
Adress: Ringvägen 1, 554 54 Jönköping
Lindgårdens Trygghetsboende
Telefon: 073-6172899
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Kom till Lindgårdens Trygghetsboende på Rosenlund och hör 80-årige boxaren Henryk Szymkowiak berätta om sitt liv och sitt engagemang för ungdomar.

Varmt välkommen till samlingssalen på Lindgårdens Trygghetsboende den 27 september klockan 14:30-16:00. Vi lyssnar till boxaren Henryks spännande berättelse och har möjlighet att ställa frågor. Gofika 20 kronor. Ingen anmälan krävs.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=M%C3%B6t%20boxaren%20Henryk%20fr%C3%A5n%20%C3%96xnehaga!%20&event.desc=Kom%20till%20Lindg%C3%A5rdens%20Trygghetsboende%20p%C3%A5%20Rosenlund%20och%20h%C3%B6r%2080-%C3%A5rige%20boxaren%20Henryk%20Szymkowiak%20ber%C3%A4tta%20om%20sitt%20liv%20och%20sitt%20engagemang%20f%C3%B6r%20ungdomar!&event.text=Varmt%20v%C3%A4lkommen%20till%20samlingssalen%20p%C3%A5%20Lindg%C3%A5rdens%20Trygghetsboende%20den%2027%20september%20klockan%2014%3A30-16%3A00.%20Vi%20lyssnar%20till%20boxaren%20Henryks%20sp%C3%A4nnande%20ber%C3%A4ttelse%20och%20har%20m%C3%B6jlighet%20att%20st%C3%A4lla%20fr%C3%A5gor.%20Gofika%2020%20kronor.%20Ingen%20anm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs.%20%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Ch%C3%A4lsa%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Ringv%C3%A4gen%201&event.postNumber=55454&event.placeName=Samlingssalen%20Lindg%C3%A5rden&event.id=1e8935b6-9028-4586-b8cc-0439cb9ffbb9&event.imageAltText=Lev%20nu!&event.activity=&organizer.name=Lindg%C3%A5rdens%20Trygghetsboende&organizer.tel=0736172899&organizer.email=susanna.reinhard%40lindgarden.jkpg.se&organizer.link=&applier.name=Susanna%20Reinhard&applier.tel=0736172899&applier.email=susannareinhard%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e840cf2&date.startDates=1664281800000&date.endDates=1664287200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e840cfd/1663599764384/eventimage.jpg