Möt författaren Marie Bengts

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Ett porträttfotografi av författaren Marie Bengts. I omgivande fält pusselbitar och omslagsbilder av hennes tre senase deckare; Inferno i snö, Döden klär i domino samt En sax i hjärtat. .
Mer information
Datum: 15 nov
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105580
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga

Ett samtal om småländska pusseldeckare!

Marie Bengts debuterade 2017 med En sax i hjärtat som 2019 följdes av Döden klär i domino och 2021 av Inferno i snö. Böckerna utspelar sig under slutet av 1950-talet och har sömmerskan Hannah Lönn i huvudrollen. I samtal med författaren och bibliotekarien Åsa Storck fördjupar hon sig i sitt eget författarskap och i konceptet pusseldeckare.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=M%C3%B6t%20f%C3%B6rfattaren%20Marie%20Bengts&event.desc=Ett%20samtal%20om%20sm%C3%A5l%C3%A4ndska%20pusseldeckare!&event.text=Marie%20Bengts%20debuterade%202017%20med%20En%20sax%20i%20hj%C3%A4rtat%20som%202019%20f%C3%B6ljdes%20av%20D%C3%B6den%20kl%C3%A4r%20i%20domino%20och%202021%20av%20Inferno%20i%20sn%C3%B6.%20B%C3%B6ckerna%20utspelar%20sig%20under%20slutet%20av%201950-talet%20och%20har%20s%C3%B6mmerskan%20Hannah%20L%C3%B6nn%20i%20huvudrollen.%20I%20samtal%20med%20f%C3%B6rfattaren%20och%20bibliotekarien%20%C3%85sa%20Storck%20f%C3%B6rdjupar%20hon%20sig%20i%20sitt%20eget%20f%C3%B6rfattarskap%20och%20i%20konceptet%20pusseldeckare.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Biograf%20Fokus&event.id=78bbf914-5f23-464e-9586-26655f399a81&event.imageAltText=Ett%20portr%C3%A4ttfotografi%20av%20f%C3%B6rfattaren%20Marie%20Bengts.%20I%20omgivande%20f%C3%A4lt%20pusselbitar%20och%20omslagsbilder%20av%20hennes%20tre%20senase%20deckare%3B%20Inferno%20i%20sn%C3%B6%2C%20D%C3%B6den%20kl%C3%A4r%20i%20domino%20samt%20En%20sax%20i%20hj%C3%A4rtat.%20.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105580&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Lantz&applier.tel=036105582&applier.email=linnea.lantz%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,hiss&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Till%20eventets%20hemsida%20-%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink2Name=L%C3%A5na%20hennes%20b%C3%B6cker!&smLink3Name=Kalendarium%20-%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ff%25C3%25B6rfattarbes%25C3%25B6k-marie-bengts&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ff%25C3%25B6rfattarbes%25C3%25B6k-marie-bengts&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fcalendar%3Fno-cache-lang%3Dsv&id=5.6094008183a2ef6c3253546,5.6094008183a2ef6c3253557&date.startDates=1668531600000,0&date.endDates=1668535200000,0&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3253563/1666346157069/eventimage.png