Möt: Patrik Svensson

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av författaren Patrik Svensson. Foto: Emil Malmborg
Mer information
Datum: 10 mar
Tid: 17.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Linnésalen, Stadsgården, Råslätt
Adress: Sparvhöksgatan 7, 55611 Råslätt
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105074
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Möt författaren bakom Augustprisade Ålevangeliet!

Patrik Svenssons prisbelönta debutbok "Ålevangeliet" har sålts till över trettio länder och hyllats av såväl svensk som internationell press. 2022 kom "Den lodande människan", en bok om havets lockelse. Om nyfikenheten som i alla tider drivit människan att ge sig ut på öppet hav.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=M%C3%B6t%3A%20Patrik%20Svensson&event.desc=M%C3%B6t%20f%C3%B6rfattaren%20bakom%20Augustprisade%20%C3%85levangeliet!&event.text=Patrik%20Svenssons%20prisbel%C3%B6nta%20debutbok%20%22%C3%85levangeliet%22%20har%20s%C3%A5lts%20till%20%C3%B6ver%20trettio%20l%C3%A4nder%20och%20hyllats%20av%20s%C3%A5v%C3%A4l%20svensk%20som%20internationell%20press.%202022%20kom%20%22Den%20lodande%20m%C3%A4nniskan%22%2C%20en%20bok%20om%20havets%20lockelse.%20Om%20nyfikenheten%20som%20i%20alla%20tider%20drivit%20m%C3%A4nniskan%20att%20ge%20sig%20ut%20p%C3%A5%20%C3%B6ppet%20hav.&event.categories=litteratur&event.city=R%C3%A5sl%C3%A4tt&event.street=Sparvh%C3%B6ksgatan%207&event.postNumber=55611%20&event.placeName=Linn%C3%A9salen%2C%20Stadsg%C3%A5rden&event.id=9f988669-8d1c-4166-aabe-3c690ab47fdf&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20f%C3%B6rfattaren%20Patrik%20Svensson.%20Foto%3A%20Emil%20Malmborg%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105074&organizer.email=raslattsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=18%2B&places=r%C3%A5sl%C3%A4tt&smLink1Name=Arrangemanget%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webb&smLink2Name=L%C3%A5na%20boken&smLink3Name=L%C3%A5na%20boken&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fm%25C3%25B6t-patrik-svensson&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2F%25C3%25A5levangeliet%3Fid%3D45134d9b-f1ea-c6dc-e9ca-291b0e15583b&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fden-lodande-m%25C3%25A4nniskan%3Fid%3D7c953c34-7eab-8146-42fb-6c650b869dc5&id=5.374329081859b0c25742745e&date.startDates=1678464000000&date.endDates=1678469400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c257427469/1674053686585/eventimage.jpg