Musikalen Jag Är

local_offer
Familj | Musik | Musikal | Teater
Logotyp för Jag är och person som tittar mot himlen.
Mer information
Datum: 2 apr
Tid: 16.00 – 18.30
Kostnad: 190 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+, Alla åldrar
Plats: Immanuelskyrkan, Jönköping
Adress: Oxtorgsgatan 15, 55317 Jönköping Jönköping
Immanuelskyrkan
Telefon: 036-173340
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Nu sätts påskmusikalen Jag Är upp i Jönköping igen. Senast, 2016, var det fullsatt i Sofiakyrkan. Nu är scenen i Immanuelskyrkan - missa inte denna föreställning som du sent kommer glömma!

”Jag är” är ett musikdramatiskt verk som hade urpremiär 2005 i Högdalskyrkan, Stockholm. Manus är skrivet av Henrik Ydreborg och Gisela Sabel. Musiken är komponerad av Maria Ydreborg. Musiken har tongångar från flera musikstilar såsom klassisk, blues, världsmusik, jazz, folkmusik och rock. JAG ÄR visar berättelse om Jesus från Nasaret - på ett kanske annorlunda sätt. Alla har sin egen bild av denna märkliga man som kristendomen kallar Gud.

Biljettinformation

Biljetter köps på nortic.se eller Nya Musik i Jönköping. Barn under 12 år: 100 kr. Vuxna: 190 kr.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  31 mar
  Tid:
  19.00 – 21.30
  Plats:
  Immanuelskyrkan, Jönköping
 • Datum:
  1 apr
  Tid:
  15.00 – 17.30
  Plats:
  Immanuelskyrkan, Jönköping
 • Datum:
  1 apr
  Tid:
  19.00 – 21.30
  Plats:
  Immanuelskyrkan, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Musikalen%20Jag%20%C3%84r&event.desc=Nu%20s%C3%A4tts%20p%C3%A5skmusikalen%20Jag%20%C3%84r%20upp%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20igen.%20Senast%2C%202016%2C%20var%20det%20fullsatt%20i%20Sofiakyrkan.%20Nu%20%C3%A4r%20scenen%20i%20Immanuelskyrkan%20-%20missa%20inte%20denna%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20som%20du%20sent%20kommer%20gl%C3%B6mma!&event.text=%E2%80%9DJag%20%C3%A4r%E2%80%9D%20%C3%A4r%20ett%20musikdramatiskt%20verk%20som%20hade%20urpremi%C3%A4r%202005%20i%20H%C3%B6gdalskyrkan%2C%20Stockholm.%20Manus%20%C3%A4r%20skrivet%20av%20Henrik%20Ydreborg%20och%20Gisela%20Sabel.%20Musiken%20%C3%A4r%20komponerad%20av%20Maria%20Ydreborg.%20Musiken%20har%20tong%C3%A5ngar%20fr%C3%A5n%20flera%20musikstilar%20s%C3%A5som%20klassisk%2C%20blues%2C%20v%C3%A4rldsmusik%2C%20jazz%2C%20folkmusik%20och%20rock.%0D%0A%0D%0AJAG%20%C3%84R%20visar%20ber%C3%A4ttelse%20om%20Jesus%20fr%C3%A5n%20Nasaret%20-%20p%C3%A5%20ett%20kanske%20annorlunda%20s%C3%A4tt.%20Alla%20har%20sin%20egen%20bild%20av%20denna%20m%C3%A4rkliga%20man%20som%20kristendomen%20kallar%20Gud.%20&event.categories=musikal&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Oxtorgsgatan%2015&event.postNumber=55317%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.placeName=Immanuelskyrkan&event.id=e8f3d69d-18bf-4e4f-a82a-e99c4dc80bb0&event.imageAltText=Logotyp%20f%C3%B6r%20Jag%20%C3%A4r%20och%20person%20som%20tittar%20mot%20himlen.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Immanuelskyrkan&organizer.tel=036-173340&organizer.email=info%40imanuelskyrkan.com&organizer.link=&applier.name=Simon%20Hj%C3%A4lmar%C3%B6&applier.tel=0702259988&applier.email=simon.hjalmaro%40gmail.com&ticket.desc=Biljetter%20k%C3%B6ps%20p%C3%A5%20nortic.se%20eller%20Nya%20Musik%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20Barn%20under%2012%20%C3%A5r%3A%20100%20kr.%20Vuxna%3A%20190%20kr.&ticket.price=190&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20nortic.se&smLink2Name=Mer%20om%20musikalen&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.nortic.se%2Fdagny%2Fevent%2F43029&smLink2Address=https%3A%2F%2Fimmanuelskyrkan.com%2Fjagar%2F&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05af54,5.499359bb184e6dad05af63,5.499359bb184e6dad05af80,5.499359bb184e6dad05af8f&date.startDates=1680282000000,1680354000000,1680368400000,1680444000000&date.endDates=1680291000000,1680363000000,1680377400000,1680453000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05af9a/1670341496674/eventimage.jpg