Nobelmingel

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Nobelmedaljen i guld med Alfred Nobels ansikte sett från sidan i relief
Mer information
Datum: 6 okt
Tid: 12.45 – 13.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 2, 552 02 Jönköping
Jönköpings stadsbibliotek
Telefon: 036-105575
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Vem får årets nobelpris i litteratur?

Nu är vårt traditionella Nobelmingel tillbaka. Välkomna att hoppas och våndas tillsammans med oss och invänta att dörren öppnas och Akademiens ständige sekreterare (för närvarande Mats Malm) tillkännager årets pristagare. Vi serverar givetvis bubbel och lite tilltugg medan vi väntar.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Nobelmingel&event.desc=Vem%20f%C3%A5r%20%C3%A5rets%20nobelpris%20i%20litteratur%3F%20&event.text=Nu%20%C3%A4r%20v%C3%A5rt%20traditionella%20Nobelmingel%20tillbaka.%20V%C3%A4lkomna%20att%20hoppas%20och%20v%C3%A5ndas%20tillsammans%20med%20oss%20och%20inv%C3%A4nta%20att%20d%C3%B6rren%20%C3%B6ppnas%20och%20Akademiens%20st%C3%A4ndige%20sekreterare%20(f%C3%B6r%20n%C3%A4rvarande%20Mats%20Malm)%20tillk%C3%A4nnager%20%C3%A5rets%20pristagare.%20%0D%0AVi%20serverar%20givetvis%20bubbel%20och%20lite%20tilltugg%20medan%20vi%20v%C3%A4ntar.%0D%0A&event.categories=litteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%202&event.postNumber=552%2002&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek&event.id=78d1eacd-5588-4db0-a6de-88b306291d8a&event.imageAltText=Nobelmedaljen%20i%20guld%20med%20Alfred%20Nobels%20ansikte%20sett%20fr%C3%A5n%20sidan%20i%20relief&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek&organizer.tel=036-105575&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Karin%20Kristoffersson&applier.tel=036-105590&applier.email=karin.kristoffersson%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=hiss,handikapptoalett&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e861db3&date.startDates=1665053100000&date.endDates=1665055800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e861dbe/1664201552523/eventimage.png