Nordic Tunes

local_offer
Musik
Nordic Tunes
Mer information
Datum: 13 apr
Tid: 18.00 – 19.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Riksspelmannen och violinisten Görgen Antonsson känd för sitt karismatiska och svängiga spel är kvällens solist när nordisk folkmusik möter symfoniorkester.

Konceptet Symphonic Stomp of Sweden är en mix av traditionell folkmusik arrangerad för symfoniorkester av Karl-Johan Ankarblom, som även han har en bakgrund som spelman och har folkmusiken i ryggmärgen. Gävle symfoniorkester tillsammans med Görgen Antonsson framförde det nyskapande konceptet första gången 2014 och hyllades av publiken. Ikväll är det Spirapublikens tur att uppleva det spännande musikaliska mötet.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Nordic%20Tunes&event.desc=Riksspelmannen%20och%20violinisten%20G%C3%B6rgen%20Antonsson%20k%C3%A4nd%20f%C3%B6r%20sitt%20karismatiska%20och%20sv%C3%A4ngiga%20spel%20%C3%A4r%20kv%C3%A4llens%20solist%20n%C3%A4r%20nordisk%20folkmusik%20m%C3%B6ter%20symfoniorkester.%20&event.text=Konceptet%20Symphonic%20Stomp%20of%20Sweden%20%C3%A4r%20en%20mix%20av%20traditionell%20folkmusik%20arrangerad%20f%C3%B6r%20symfoniorkester%20av%20Karl-Johan%20Ankarblom%2C%20som%20%C3%A4ven%20han%20har%20en%20bakgrund%20som%20spelman%20och%20har%20folkmusiken%20i%20ryggm%C3%A4rgen.%20G%C3%A4vle%20symfoniorkester%20tillsammans%20med%20G%C3%B6rgen%20Antonsson%20framf%C3%B6rde%20det%20nyskapande%20konceptet%20f%C3%B6rsta%20g%C3%A5ngen%202014%20och%20hyllades%20av%20publiken.%20Ikv%C3%A4ll%20%C3%A4r%20det%20Spirapublikens%20tur%20att%20uppleva%20det%20sp%C3%A4nnande%20musikaliska%20m%C3%B6tet.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=3c2c4d64-14f4-48b9-9fbb-e957163c0059&event.imageAltText=Nordic%20Tunes&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fnordic-tunes%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a2353&date.startDates=1681401600000&date.endDates=1681405200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a235e/1673273562260/eventimage.jpg