Nordiska sensommarnätter

local_offer
Musik
Nordiska sensommarnätter
Mer information
Datum: 4 jun
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Sommaren står för dörren och det är dags för svensk romantik. Emmy Lindströms nyskrivna beställningsverk I´ll tell you how the sun rose framförs i sin helhet.

Det specialbeställda verket för Jönköpings Sinfonietta och klarinettisten Emil Jonason är baserat på texter ur boken Autisterna – Om kvinnor på spektrat av Clara Törnvall. Under säsongen har delar ur verket spelats, men ikväll spelas hela stycket för allra första gången. Lindströms verk Song about Em är en hyllning till kärleken. Årets Composer in residence och Artist in residence är ett äkta par och titeln en förkortning av deras namn, Emmy och Emil.

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Nordiska%20sensommarn%C3%A4tter&event.desc=Sommaren%20st%C3%A5r%20f%C3%B6r%20d%C3%B6rren%20och%20det%20%C3%A4r%20dags%20f%C3%B6r%20svensk%20romantik.%20Emmy%20Lindstr%C3%B6ms%20nyskrivna%20best%C3%A4llningsverk%20I%C2%B4ll%20tell%20you%20how%20the%20sun%20rose%20framf%C3%B6rs%20i%20sin%20helhet.&event.text=Det%20specialbest%C3%A4llda%20verket%20f%C3%B6r%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Sinfonietta%20och%20klarinettisten%20Emil%20Jonason%20%C3%A4r%20baserat%20p%C3%A5%20texter%20ur%20boken%20Autisterna%20%E2%80%93%20Om%20kvinnor%20p%C3%A5%20spektrat%20av%20Clara%20T%C3%B6rnvall.%20Under%20s%C3%A4songen%20har%20delar%20ur%20verket%20spelats%2C%20men%20ikv%C3%A4ll%20spelas%20hela%20stycket%20f%C3%B6r%20allra%20f%C3%B6rsta%20g%C3%A5ngen.%0D%0A%0D%0ALindstr%C3%B6ms%20verk%20Song%20about%20Em%20%C3%A4r%20en%20hyllning%20till%20k%C3%A4rleken.%20%C3%85rets%20Composer%20in%20residence%20och%20Artist%20in%20residence%20%C3%A4r%20ett%20%C3%A4kta%20par%20och%20titeln%20en%20f%C3%B6rkortning%20av%20deras%20namn%2C%20Emmy%20och%20Emil.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=ae1bc6e4-33cc-45f7-9e10-e33c4408822f&event.imageAltText=Nordiska%20sensommarn%C3%A4tter&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fnordiska-sensommarnatter%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b75f&date.startDates=1685894400000&date.endDates=1685901600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b76a/1673351622789/eventimage.jpg