Not too young - ungdomsserie

local_offer
Festival | Film
Tre tjejer på gymnasiet tittar förskräckt bakåt
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 16.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 18+, 65+
Plats: Stadsbiblioteket, Magenta, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Manus & regi: Filippa Hugosson | Sverige | 2021 | drama | 150 min | svenska

Ungdomsserien Not too young är ett drama i åtta delar om alltifrån vänskap och kärlek till psykisk ohälsa. Serien vill skildra gymnasieungdomars liv i Jönköping med allt vad det innebär. Se den i ett sträck Stadsbiblioteket, Magenta.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Not%20too%20young%20-%20tv-serie&event.desc=Manus%20%26%20regi%3A%20Filippa%20Hugosson%20%7C%20Sverige%20%7C%202021%20%7C%20drama%20%7C%20150%20min%20%7C%20svenska&event.text=Ungdomsserien%20Not%20too%20young%20%C3%A4r%20ett%20drama%20i%20%C3%A5tta%20delar%20om%20alltifr%C3%A5n%0D%0Av%C3%A4nskap%20och%20k%C3%A4rlek%20till%20psykisk%20oh%C3%A4lsa.%20Serien%20vill%20skildra%20gymnasieungdomars%20liv%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20med%20allt%20vad%20det%20inneb%C3%A4r.%20Se%20den%20i%20ett%20str%C3%A4ck%20Stadsbiblioteket%2C%20Magenta.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Stadsbiblioteket%2C%20Magenta&event.id=de7d6de4-49c7-4fb1-9e59-6d5b220af461&event.imageAltText=Tre%20tjejer%20p%C3%A5%20gymnasiet%20tittar%20f%C3%B6rskr%C3%A4ckt%20bak%C3%A5t&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink2Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=&smLink1Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2521318&date.startDates=1665842400000&date.endDates=1665851400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2521323/1663060527391/eventimage.jpg