Nyöppning av Tändsticksmuseet

En tändsticksask på ett skrivbord.

Kom när vi nyöppnar Tändsticksmuseet. Förutom att du får vara bland de första som får se vår nya basutställning blir det fullt program från scenen och på hela Tändsticksområdet.

Under hela dagen kommer två hästekipage ge rundturer på Tändsticksområdet. Teaterstickorna minglar och en gammal brandbil finns på plats på Tändsticksområdet. Invigningsprogram 10.00 Invigningen öppnar 10.30 Invigningstal från scenen 11.00 Musik från scenen 11.30 Teater 12.00 Flamencodans på scenen 12.30 Teater 13.00 Musik från scenen 13.30 Teater 14.00 Flamencodans på scenen 14.30 Teater 15.00 Avslutning på scenen, tack för att ni kom

Biljettinformation

Arrangemanget är gratis. Området är gatstenbelagt och har en viss lutning.

Mer information
Datum: 10 jun
Tid: 10.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Tändsticksmuseet, Jönköping
Adress: Tändsticksgränd 27 Jönköping
Tändsticksmuseet, Jönköpings kommun
Telefon: 036-105543
Tillgänglighet
Försvårande sluttningar Hiss

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ny%C3%B6ppning%20av%20T%C3%A4ndsticksmuseet&event.desc=Kom%20n%C3%A4r%20vi%20ny%C3%B6ppnar%20T%C3%A4ndsticksmuseet.%20F%C3%B6rutom%20att%20du%20f%C3%A5r%20vara%20bland%20de%20f%C3%B6rsta%20som%20f%C3%A5r%20se%20v%C3%A5r%20nya%20basutst%C3%A4llning%20blir%20det%20fullt%20program%20fr%C3%A5n%20scenen%20och%20p%C3%A5%20hela%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det.%20&event.text=Under%20hela%20dagen%20kommer%20tv%C3%A5%20h%C3%A4stekipage%20ge%20rundturer%20p%C3%A5%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det.%20Teaterstickorna%20minglar%20och%20en%20gammal%20brandbil%20finns%20p%C3%A5%20plats%20p%C3%A5%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det.%20%0D%0A%0D%0AInvigningsprogram%0D%0A10.00%20Invigningen%20%C3%B6ppnar%0D%0A10.30%20Invigningstal%20fr%C3%A5n%20scenen%0D%0A11.00%20Musik%20fr%C3%A5n%20scenen%0D%0A11.30%20Teater%0D%0A12.00%20Flamencodans%20p%C3%A5%20scenen%0D%0A12.30%20Teater%0D%0A13.00%20Musik%20fr%C3%A5n%20scenen%0D%0A13.30%20Teater%0D%0A14.00%20Flamencodans%20p%C3%A5%20scenen%0D%0A14.30%20Teater%20%0D%0A15.00%20Avslutning%20p%C3%A5%20scenen%2C%20tack%20f%C3%B6r%20att%20ni%20kom%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter%2Cdans%2Cfamilj%2Chistoria%2Cmusik%2Cutst%C3%A4llning%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=T%C3%A4ndsticksgr%C3%A4nd%2027&event.postNumber=&event.placeName=T%C3%A4ndsticksmuseet&event.id=14cd300d-e728-433b-a53f-4148673ce377&event.imageAltText=En%20t%C3%A4ndsticksask%20p%C3%A5%20ett%20skrivbord.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=T%C3%A4ndsticksmuseet%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-10%2055%2043&organizer.email=matchmuseum%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Kristina%20v%20Oelreich&applier.tel=0361105464&applier.email=kristina.von-oelreich%40jonkoping.se&ticket.desc=Arrangemanget%20%C3%A4r%20gratis.%20%0D%0AOmr%C3%A5det%20%C3%A4r%20gatstenbelagt%20och%20har%20en%20viss%20lutning.%20&ticket.price=0&accessibilities=f%C3%B6rsv%C3%A5rande-sluttningar,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20mer%20om%20T%C3%A4ndsticksmuseet%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fmatchmuseum.jonkoping.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6718e0f8187db77eb41913d&date.startDates=1686384000000&date.endDates=1686402000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6718e0f8187db77eb419149/1683195129003/eventimage.jpg