Nytt naturreservat i Vattenledningsområdet

local_offer
Guidning | Natur | Outdoor
Ekorre
Mer information
Datum: 19 maj
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Vattenlednignsparken, Jönköping
Adress: Vattenledningsvägen, 554 38 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vi går en vandring i naturen vid Vattenledningsparken. Det är ett av kommunens friluftsområde och ett förslag på nytt naturreservat Junebäckens källor, arbetsnamn Vattenledningsområdet.

Reservatsområdet är ett välanvänt frilufts- och rekreationsområde. Naturen är variationsrik natur med hög biologisk mångfald och Vattenledningsparken har en betydelsefull kulturhistoria för Jönköping. Området ingår i landskapet väster om Vättern. Här är bitvis brant terräng, gott om äldre ekrika skogar, liksom lövkärr, källflöden och ett öppet odlingslandskap. En skyddsvärd livsmiljö i området är källflöden där grundvatten rinner fram. Samrådet om nytt naturreservat pågår hela våren och en bit in på sommaren. Välkommen till en guidad tur i Vattenledningsparken!