Offentliga föreläsningar på Jönköping University

local_offer
Föreläsning
Offentliga föreläsningar
Mer information
Datum: 17 nov
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., Jönköping
Adress: Gjuterigatan, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Undervisningens konst – ett bokprojekt om att använda konst som didaktiskt redskap

Vi har på Högskolan för lärare och kommunikation genomfört ett bokprojekt med 13 medförfattare där vi vill lyfta fram bildens didaktiska kraft i undervisningen. Boken bygger på att ge lärare, lärarutbildningar med dess studenter och alla andra intresserade en grund att stå på för att mer planerat använda verk ur konsthistorien i undervisningen. Linda Baccstig, adjunkt i bild, Ylva Lindberg, professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteraturer och Joakim Öberg, lektor i pedagogik.

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=Undervisningens%20konst%20%E2%80%93%20ett%20bokprojekt%20om%20att%20anv%C3%A4nda%20konst%20som%20didaktiskt%20redskap&event.text=Vi%20har%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rare%20och%20kommunikation%20genomf%C3%B6rt%20ett%20bokprojekt%20med%2013%20medf%C3%B6rfattare%20d%C3%A4r%20vi%20vill%20lyfta%20fram%20bildens%20didaktiska%20kraft%20i%20undervisningen.%20Boken%20bygger%20p%C3%A5%20att%20ge%20l%C3%A4rare%2C%20l%C3%A4rarutbildningar%20med%20dess%20studenter%20och%20alla%20andra%20intresserade%20en%20grund%20att%20st%C3%A5%20p%C3%A5%20f%C3%B6r%20att%20mer%20planerat%20anv%C3%A4nda%20verk%20ur%20konsthistorien%20i%20undervisningen.%20Linda%20Baccstig%2C%20adjunkt%20i%20bild%2C%20Ylva%20Lindberg%2C%20professor%20i%20pedagogik%20med%20inriktning%20mot%20spr%C3%A5k%20och%20litteraturer%20och%20Joakim%20%C3%96berg%2C%20lektor%20i%20pedagogik.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=d04a21e6-3fc6-4c56-9b4f-8868a3eca8d3&event.imageAltText=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101377&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=ju.se%2Foffentliga&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e3ed72&date.startDates=1668706200000&date.endDates=1668709800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e3ed7d/1668422323602/eventimage.jpg