Offentliga föreläsningar på Jönköping University

local_offer
Föreläsning
Håkan Blomqvist
Mer information
Datum: 26 jan
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

"Antisemitism – höger eller vänster? Fientlighet mot judar i historiskt perspektiv". Håkan Blomqvist, historiker, föreläser om högerns och vänsterns förhållande till antisemitismen i historiskt syn.

Gentemot anklagelser om nazistiska och antisemitiska rötter har dagens högerpopulister replikerat att socialdemokratin och vänstern själva bär en tung skuldbörda för den antijudiskhet som under andra världskriget slutade i Förintelsen. Välkommen sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Läs mer och livestreama via ju.se/offentliga

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=%22Antisemitism%20%E2%80%93%20h%C3%B6ger%20eller%20v%C3%A4nster%3F%20Fientlighet%20mot%20judar%20i%20historiskt%20perspektiv%22.%20H%C3%A5kan%20Blomqvist%2C%20historiker%2C%20f%C3%B6rel%C3%A4ser%20om%20h%C3%B6gerns%20och%20v%C3%A4nsterns%20f%C3%B6rh%C3%A5llande%20till%20antisemitismen%20i%20historiskt%20syn.&event.text=Gentemot%20anklagelser%20om%20nazistiska%20och%20antisemitiska%20r%C3%B6tter%20har%20dagens%20h%C3%B6gerpopulister%20replikerat%20att%20socialdemokratin%20och%20v%C3%A4nstern%20sj%C3%A4lva%20b%C3%A4r%20en%20tung%20skuldb%C3%B6rda%20f%C3%B6r%20den%20antijudiskhet%20som%20under%20andra%20v%C3%A4rldskriget%20slutade%20i%20F%C3%B6rintelsen.%20V%C3%A4lkommen%0D%0Asal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.%0D%0AL%C3%A4s%20mer%20och%20livestreama%20via%20ju.se%2Foffentliga%0D%0A&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=568ed545-c8f0-4099-91de-0c5355c5f1a2&event.imageAltText=H%C3%A5kan%20Blomqvist&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101377&organizer.email=offenntliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.ju.se%2Foffentliga&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b3ded1&date.startDates=1674754200000&date.endDates=1674757800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b3dedc/1674462119619/eventimage.jpg