Offentliga föreläsningar på Jönköping University

local_offer
Föreläsning
Staffan Bengtsson & Radu Dinu
Mer information
Datum: 1 dec
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Funktionshinder och arbete – internationella utblickar i ett historiskt perspektiv. En föreläsning av Staffan Bengtsson & Radu Dinu, lektor i socialt arbete respektive historia.

Hur har arbetets centrala roll under 1900-talet kommit att påverka personer med funktionsnedsättning? Och vilka skillnader fanns det mellan statssocialistiska och liberal-demokratiska samhällen? Den typen av frågor är något som står i centrum för den forskning som Staffan Bengtsson, docent i handikappvetenskap och Radu Harald Dinu, lektor i historia, bedriver inom forskningsfältet funktionshinder och historia. Välkommen till sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation.

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=Funktionshinder%20och%20arbete%20%E2%80%93%20internationella%20utblickar%20i%20ett%20historiskt%20perspektiv.%20En%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20av%20Staffan%20Bengtsson%20%26%20Radu%20Dinu%2C%20lektor%20i%20socialt%20arbete%20respektive%20historia.&event.text=Hur%20har%20arbetets%20centrala%20roll%20under%201900-talet%20kommit%20att%20p%C3%A5verka%20personer%20med%20funktionsneds%C3%A4ttning%3F%20Och%20vilka%20skillnader%20fanns%20det%20mellan%20statssocialistiska%20och%20liberal-demokratiska%20samh%C3%A4llen%3F%20Den%20typen%20av%20fr%C3%A5gor%20%C3%A4r%20n%C3%A5got%20som%20st%C3%A5r%20i%20centrum%20f%C3%B6r%20den%20forskning%20som%20Staffan%20Bengtsson%2C%20docent%20i%20handikappvetenskap%20och%20Radu%20Harald%20Dinu%2C%20lektor%20i%20historia%2C%20bedriver%20inom%20forskningsf%C3%A4ltet%20funktionshinder%20och%20historia.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkommen%20till%20sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=efda9626-2b8e-4bf6-8711-b447f184db1c&event.imageAltText=Staffan%20Bengtsson%20%26%20Radu%20Dinu&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-10%2013%2077&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Foffentliga-forelasningar.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd67f382&date.startDates=1669915800000&date.endDates=1669919400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd67f38d/1669617601054/eventimage.jpg