Offentlig föreläsning på Jönköping University: Tiderna förändras

local_offer
Föreläsning
Jonas Willaredt
Mer information
Datum: 6 okt
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101845
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Välkommen till Jönköping University den 6 oktober klockan 18.30 och lyssna till Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör, Husqvarna Forest & Garden.

Tiderna förändras. I denna föreläsning får vi en inblick i hur en av traktens stora företag, Husqvarna, arbetar för att ställa om sin produktportfölj till mer hållbara produkter. Lägre koldioxidutsläpp och effektivare användning av resurser är målet då cirkulära affärsmodeller successivt introduceras. Jonas Willaredt är hållbarhetsdirektör vid Husqvarna Forest & Garden.Var: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation.När: Torsdag 6 oktober klockan 18:30

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University%20den%206%20oktober%20klockan%2018.30%20och%20lyssna%20till%20Jonas%20Willaredt%2C%20h%C3%A5llbarhetsdirekt%C3%B6r%2C%20Husqvarna%20Forest%20%26%20Garden.&event.text=Tiderna%20f%C3%B6r%C3%A4ndras.%20I%20denna%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20f%C3%A5r%20vi%20en%20inblick%20i%20hur%20en%20av%20traktens%20stora%20f%C3%B6retag%2C%20Husqvarna%2C%20arbetar%20f%C3%B6r%20att%20st%C3%A4lla%20om%20sin%20produktportf%C3%B6lj%20till%20mer%20h%C3%A5llbara%20produkter.%20L%C3%A4gre%20koldioxidutsl%C3%A4pp%20och%20effektivare%20anv%C3%A4ndning%20av%20resurser%20%C3%A4r%20m%C3%A5let%20d%C3%A5%20cirkul%C3%A4ra%20aff%C3%A4rsmodeller%20successivt%20introduceras.%20Jonas%20Willaredt%20%C3%A4r%20h%C3%A5llbarhetsdirekt%C3%B6r%20vid%20Husqvarna%20Forest%20%26%20Garden.%0D%0A%0D%0AVar%3A%20sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.%0D%0AN%C3%A4r%3A%20Torsdag%206%20oktober%20klockan%2018%3A30&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=c37952ff-0387-434a-a935-fa575bf4394d&event.imageAltText=Jonas%20Willaredt&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101845&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Foffentliga-forelasningar.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25816ed&date.startDates=1665035745724&date.endDates=1665035748659&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25816f8/1664776936052/eventimage.jpg