Offentlig föreläsning på JU: Matematiken – var finns den?

local_offer
Föreläsning
Ola Helenius
Mer information
Datum: 10 nov
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Ola Helenius, dr i matematik, professor i didaktik med ämnesdidaktisk inriktning, Göteborgs universitet, håller den populärvetenskapliga föreläsningen Matematiken – var finns den?

Vad är matematik, egentligen, och hur kan det komma sig att den är så användbar? Varför finns det matematik i alla kända kulturer? Varför är matematik så lätt för en del och så svårt för andra? Vad är det i våra hjärnor som gör vi kan skapa och använda matematik? I det här föredraget ger Ola Helenius en tvärvetenskapligt belysning på alla dessa frågor. Välkommen till sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation på torsdag den 10 november

Biljettinformation

Inga biljetter behövs

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=Ola%20Helenius%2C%20dr%20i%20matematik%2C%20professor%20i%20didaktik%20med%20%C3%A4mnesdidaktisk%20inriktning%2C%20G%C3%B6teborgs%20universitet%2C%20h%C3%A5ller%20den%20popul%C3%A4rvetenskapliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningen%20Matematiken%20%E2%80%93%20var%20finns%20den%3F&event.text=Vad%20%C3%A4r%20matematik%2C%20egentligen%2C%20och%20hur%20kan%20det%20komma%20sig%20att%20den%20%C3%A4r%20s%C3%A5%20anv%C3%A4ndbar%3F%20Varf%C3%B6r%20finns%20det%20matematik%20i%20alla%20k%C3%A4nda%20kulturer%3F%20Varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20matematik%20s%C3%A5%20l%C3%A4tt%20f%C3%B6r%20en%20del%20och%20s%C3%A5%20sv%C3%A5rt%20f%C3%B6r%20andra%3F%20Vad%20%C3%A4r%20det%20i%20v%C3%A5ra%20hj%C3%A4rnor%20som%20g%C3%B6r%20vi%20kan%20skapa%20och%20anv%C3%A4nda%20matematik%3F%20I%20det%20h%C3%A4r%20f%C3%B6redraget%20ger%20Ola%20Helenius%20en%20tv%C3%A4rvetenskapligt%20belysning%20p%C3%A5%20alla%20dessa%20fr%C3%A5gor.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkommen%20till%20sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation%20p%C3%A5%20torsdag%20den%2010%20november%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=80a08d1b-53fc-4bdc-82de-b2805ad8a8a5&event.imageAltText=Ola%20Helenius&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101377&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=Inga%20biljetter%20beh%C3%B6vs&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20om%20Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Foffentliga-forelasningar.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd61b41a&date.startDates=1668101400000&date.endDates=1668105000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd61b425/1667803532975/eventimage.jpg