Olliewood get together

local_offer
Dans | Lovaktivitet | Marknad | Mat och dryck (sommarcafé) | Musik | Outdoor | Sport | Träffpunkt
sommarlov gör nåt kul
Mer information
Datum: 12 aug
Tid: 17.00 – 20.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Olliewood skatepark, Jönköping, rosenlund
Adress: huskvarnavägen 38, 554 54 Jönköping, rosenlund
Simon Söderberg
Telefon: 036-100535
Tillgänglighet
Handikapptoalett

OLLIEWOOD GET TOGETHER! Loppis, skejt, dans, grill, kiosk, gött häng och go musik. Testa på skejt och var med på dansjam, utrustning finns. Köp och sälj kläder. Alla aktiviteter är gratis!

Välkomna till KFUM Olliewood skatepark på fredag 12 augusti 17-20:30 på ett kul event! Det kommer finnas allt från loppis och grill till skejt och dansjam men även gött häng och go musik. Alla aktiviteter är gratis och skejt utrustning finns att låna och loppisbord finns för de som vill sälja sina kläder men även skejt eller andra prylar. På plats bjuds det på grillad korv, vego finns såklart. Ta med familj och vänner:) ALLA ÅLDRAR GRATIS DROG & ALKOHOLFRITT

Biljettinformation

Gratis!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Olliewood%20get%20together%20&event.desc=OLLIEWOOD%20GET%20TOGETHER!%0D%0ALoppis%2C%20skejt%2C%20dans%2C%20grill%2C%20kiosk%2C%20g%C3%B6tt%20h%C3%A4ng%20och%20go%20musik.%20%0D%0ATesta%20p%C3%A5%20skejt%20och%20var%20med%20p%C3%A5%20dansjam%2C%20utrustning%20finns.%20%0D%0AK%C3%B6p%20och%20s%C3%A4lj%20kl%C3%A4der.%0D%0AAlla%20aktiviteter%20%C3%A4r%20gratis!%0D%0A&event.text=V%C3%A4lkomna%20till%20KFUM%20Olliewood%20skatepark%20p%C3%A5%20fredag%2012%20augusti%2017-20%3A30%20p%C3%A5%20ett%20kul%20event!%20%0D%0ADet%20kommer%20finnas%20allt%20fr%C3%A5n%20loppis%20och%20grill%20till%20skejt%20och%20dansjam%20men%20%C3%A4ven%20g%C3%B6tt%20h%C3%A4ng%20och%20go%20musik.%20%0D%0AAlla%20aktiviteter%20%C3%A4r%20gratis%20och%20skejt%20utrustning%20finns%20att%20l%C3%A5na%20och%20loppisbord%20finns%20f%C3%B6r%20de%20som%20vill%20s%C3%A4lja%20sina%20kl%C3%A4der%20men%20%C3%A4ven%20skejt%20eller%20andra%20prylar.%20%0D%0AP%C3%A5%20plats%20bjuds%20det%20p%C3%A5%20grillad%20korv%2C%20vego%20finns%20s%C3%A5klart.%20%0D%0ATa%20med%20familj%20och%20v%C3%A4nner%3A)%0D%0A%0D%0AALLA%20%C3%85LDRAR%0D%0AGRATIS%0D%0ADROG%20%26%20ALKOHOLFRITT%0D%0A&event.categories=dans%2Cmarknad%2Cmat-och-dryck%2Cmusik%2Csport%2Clovaktivitet%2Coutdoor%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%2C%20rosenlund&event.street=huskvarnav%C3%A4gen%2038&event.postNumber=55454&event.placeName=Olliewood%20skatepark&event.id=85328d8c-f90d-4040-8419-0930956d6e90&event.imageAltText=sommarlov%20g%C3%B6r%20n%C3%A5t%20kul&event.activity=Ja&organizer.name=Simon%20S%C3%B6derberg&organizer.tel=036100535&organizer.email=kulturgardenjkpg%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Simon%20S%C3%B6derberg&applier.tel=036100535&applier.email=kulturgardenjkpg%40gmail.com&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,huskvarna&smLink1Name=residenset%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fresidensetjkpg&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f3824e&date.startDates=1660316400000&date.endDates=1660329000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f38259/1660124908001/eventimage.jpg