Öppet hus på Grenna Museum

local_offer
Familj | Övrigt
Informationsblad om Öppet hus på Grenna Museum.
Mer information
Datum: 4 feb
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38-40, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Lär känna ditt lokala museum genom att få en inblick i vad museets personal arbetar med. 4 februari 2023 klockan 12:00-16:00 är det gratis inträde till museet!

Under dagen kommer det även att ske en massa gratis aktiviteter, som exempelvis hur man släktforskar, en stadsvandring eller visning på museet. På vår hemsida www.grennamuseum.se kan ni hitta ett programblad med tider för de olika aktiviteterna. Välkomna!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%96ppet%20hus%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum&event.desc=L%C3%A4r%20k%C3%A4nna%20ditt%20lokala%20museum%20genom%20att%20f%C3%A5%20en%20inblick%20i%20vad%20museets%20personal%20arbetar%20med.%204%20februari%202023%20klockan%2012%3A00-16%3A00%20%C3%A4r%20det%20gratis%20intr%C3%A4de%20till%20museet!&event.text=Under%20dagen%20kommer%20det%20%C3%A4ven%20att%20ske%20en%20massa%20gratis%20aktiviteter%2C%20som%20exempelvis%20hur%20man%20sl%C3%A4ktforskar%2C%20en%20stadsvandring%20eller%20visning%20p%C3%A5%20museet.%20P%C3%A5%20v%C3%A5r%20hemsida%20www.grennamuseum.se%20kan%20ni%20hitta%20ett%20programblad%20med%20tider%20f%C3%B6r%20de%20olika%20aktiviteterna.%0D%0AV%C3%A4lkomna!&event.categories=familj%2C%C3%B6vrigt&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038-40&event.postNumber=563%2032&event.placeName=Grenna%20Museum&event.id=17c69033-f097-4617-a22e-ef610763a67b&event.imageAltText=Informationsblad%20om%20%C3%96ppet%20hus%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-10%2038%2090&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Jonna%20Rundqvist&applier.tel=036-10%2038%2090&applier.email=jonna.rundqvist%40grennamuseum.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=%C3%96ppet%20hus%20Grenna%20Museum&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F4-februari-oppet-hus-pa-grenna-museum%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25744716d&date.startDates=1675508400000&date.endDates=1675522800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c257447178/1674631823972/eventimage.jpg