Öppna föreläsningar 6 och 7 oktober

local_offer
Föreläsning | Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs)
Högtidligt event med välklädda personer
Mer information
Datum: 7 okt
Tid: 10.00 – 12.45
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+, Alla åldrar
Plats: JU-aulan, HLK, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, Hus H, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 073-9101753
E-post: press@ju.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Den Akademiska högtiden vid Jönköping University äger normalt rum var 18 månad. I samband med högtiden håller de nyinstallerade professorerna och hedersdoktorerna föreläsningar.

De öppna föreläsningarna den 6 oktober kommer att hållas av de professorer som installeras vid den akademiska ceremonin samt vinnarna av det pedagogiska priset och Stipendium till Per Risbergs Minne. Moderator för torsdagens öppna föreläsningar är Ulli Samuelsson, utbildningschef på HLK. Fredagens öppna föreläsningar kommer att hållas av JU:s nyutnämnda hedersdoktorer. Moderator för fredagens öppna föreläsningar är Salem Seifeddine, professor och forskningschef på JTH.

Biljettinformation

Öppet och gratis event.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  6 okt
  Tid:
  09.20 – 14.00
  Plats:
  JU-aulan, HLK, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%96ppna%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%206%20och%207%20oktober&event.desc=Den%20Akademiska%20h%C3%B6gtiden%20vid%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University%20%C3%A4ger%20normalt%20rum%20var%2018%20m%C3%A5nad.%20I%20samband%20med%20h%C3%B6gtiden%20h%C3%A5ller%20de%20nyinstallerade%20professorerna%20och%20%20hedersdoktorerna%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar.&event.text=De%20%C3%B6ppna%20f%C3%B6rel%C3%A4sningarna%20den%206%20oktober%20kommer%20att%20h%C3%A5llas%20av%20de%20professorer%20som%20installeras%20vid%20den%20akademiska%20ceremonin%20samt%20vinnarna%20av%20det%20pedagogiska%20priset%20och%20Stipendium%20till%20Per%20Risbergs%20Minne.%20Moderator%20f%C3%B6r%20torsdagens%20%C3%B6ppna%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20%C3%A4r%20Ulli%20Samuelsson%2C%20utbildningschef%20p%C3%A5%20HLK.%20%0D%0A%0D%0AFredagens%20%C3%B6ppna%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20kommer%20att%20h%C3%A5llas%20av%20JU%3As%20nyutn%C3%A4mnda%20hedersdoktorer.%20Moderator%20f%C3%B6r%20fredagens%20%C3%B6ppna%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20%C3%A4r%20Salem%20Seifeddine%2C%20professor%20och%20forskningschef%20p%C3%A5%20JTH.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Cutbildning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205%2C%20Hus%20H&event.postNumber=55318&event.placeName=JU-aulan%2C%20HLK&event.id=3c491374-2f31-4b39-a312-a70c3ad3fb51&event.imageAltText=H%C3%B6gtidligt%20event%20med%20v%C3%A4lkl%C3%A4dda%20personer&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=073-%20910%2017%2053&organizer.email=press%40ju.se&organizer.link=&applier.name=Rebecka%20Ottosson&applier.tel=036-101106&applier.email=rebecka.ottosson%40ju.se&ticket.desc=%C3%96ppet%20och%20gratis%20event.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=18%2B,0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mer%20information%20om%20torsdagens%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink2Name=Mer%20information%20om%20fredagens%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Fakademisk-hogtid%2Foppna-forelasningar.html%23showmore-Torsdag6oktober&smLink2Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Fakademisk-hogtid%2Foppna-forelasningar.html%23showmore-Fredag7oktober&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2568d3a,5.59343ac418311d21a2568d49&date.startDates=1665040800000,1665129600000&date.endDates=1665057600000,1665139500000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2568d54/1664353496027/eventimage.jpg