Öringens dag

local_offer
Natur
Öringens dag
Mer information
Datum: 30 okt
Tid: 11.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Hovslätts hembygdsgård
Adress: Hovslätt
Länsstyrelsen
Telefon: 010-2236000
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Var med och skåda fisk när rödingen leker i Vättern och öring i Vätterbäckarna. De leker och en ny generation fisk kommer till liv i sjön Vättern.

Rödingen leker i Vätten medan öringen vandrar upp i Vätterbäckar och åar, bland annat Tabergsån, Huskvarnaåns Lillån och Röttleån i Gränna. I Tabergsån vid Massadammen finns stora chanser att se lekande öring. Guider från Länsstyrelsen och Jönköpings kommun visar och berättar om lekande öring och övrigt fiskliv i Tabergsån.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%96ringens%20dag%20&event.desc=Var%20med%20och%20sk%C3%A5da%20fisk%20n%C3%A4r%20r%C3%B6dingen%20leker%20i%20V%C3%A4ttern%20och%20%C3%B6ring%20i%20V%C3%A4tterb%C3%A4ckarna.%20De%20leker%20och%20en%20ny%20generation%20fisk%20kommer%20till%20liv%20i%20sj%C3%B6n%20V%C3%A4ttern.&event.text=R%C3%B6dingen%20leker%20i%20V%C3%A4tten%20medan%20%C3%B6ringen%20vandrar%20upp%20i%20V%C3%A4tterb%C3%A4ckar%20och%20%C3%A5ar%2C%20bland%20annat%20Tabergs%C3%A5n%2C%20Huskvarna%C3%A5ns%20Lill%C3%A5n%20och%20R%C3%B6ttle%C3%A5n%20i%20Gr%C3%A4nna.%20I%20Tabergs%C3%A5n%20vid%20Massadammen%20finns%20stora%20chanser%20att%20se%20lekande%20%C3%B6ring.%20Guider%20fr%C3%A5n%20L%C3%A4nsstyrelsen%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20visar%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20lekande%20%C3%B6ring%20och%20%C3%B6vrigt%20fiskliv%20i%20Tabergs%C3%A5n.&event.categories=natur&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Massadammen&event.id=426fc43c-d5a1-4bc9-9128-b09f8ac7c72e&event.imageAltText=%C3%96ringens%20dag&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=L%C3%A4nsstyrelsen&organizer.tel=010-223%206000&organizer.email=jonkoping%40lansstyrelsen.se&organizer.link=&applier.name=Naturv%C3%A5rd%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&applier.tel=036105000&applier.email=naturvard.sbk%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=norrahammar&smLink1Name=%C3%96ringens%20dag%20p%C3%A5%20Facebook&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2Fj%25C3%25B6nk%25C3%25B6ping-county%2Fr%25C3%25B6dingens-och-%25C3%25B6ringens-dag%2F1108095459226783%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e791f3c6&date.startDates=1667124000000&date.endDates=1667134800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e791f3d2/1665494488981/eventimage.jpg