Överraskningsfilm med gäst

local_offer
Festival | Film
En tecknad utter ser tokig ut.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Regi: ? | Sverige | 2022 | Komedi | från 15 år | svenska

Välkommen på en galen smygpremiär med svensk skådespelarelit! Regissören om filmen: Gillar du dokumentärer? Bra! Gillar du Mockumentärer? Ännu bättre. Här är den Mockumentärernas Magnum Opus. Varför har Pippi inga pengar? Varför heter Alfons inte Alfons längre? Är Karlsson en mobbare? Visningen gästas av filmens regissör!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%C3%96verraskningsfilm&event.desc=Regi%3A%20%3F%20%7C%20Sverige%20%7C%202022%20%7C%20Komedi%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20svenska&event.text=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20en%20galen%20smygpremi%C3%A4r%0D%0Amed%20svensk%20sk%C3%A5despelarelit!%0D%0ARegiss%C3%B6ren%20om%20filmen%3A%0D%0AGillar%20du%20dokument%C3%A4rer%3F%20Bra!%20Gillar%20du%0D%0AMockument%C3%A4rer%3F%20%C3%84nnu%20b%C3%A4ttre.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20den%0D%0AMockument%C3%A4rernas%20Magnum%20Opus.%0D%0AVarf%C3%B6r%20har%20Pippi%20inga%20pengar%3F%0D%0AVarf%C3%B6r%20heter%20Alfons%20inte%20Alfons%20l%C3%A4ngre%3F%0D%0A%C3%84r%20Karlsson%20en%20mobbare%3F%0D%0A%0D%0AVisningen%20g%C3%A4stas%20av%20filmens%20regiss%C3%B6r!&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=4abe364c-0252-4fe9-b3a5-db127ab241b5&event.imageAltText=En%20tecknad%20utter%20ser%20tokig%20ut.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink3Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&id=5.6ee7976518311c203e81b413&date.startDates=1665734400000&date.endDates=1665741600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81b41e/1662968083986/eventimage.png