Parkour med Xflow på Lizard Park

local_offer
Barnaktiviteter
Person som hoppar i luften
Mer information
Datum: 4 aug
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Lizard Park, Jönköping
Adress: Oskarshallsgatan 4, 553 11 Jönköping
Lizard Park
Telefon: 036-103892
Tillgänglighet
Försvårande sluttningar Nej ingen speciell anpassning finns

Kom och lär dig parkour med Xflow!

Kom och lär dig parkour tillsammans med Xflows grymma parkourinstruktörer. Xflow tränar till vardags barn, unga och vuxna i den snabbt växande sporten parkour. Parkour är sporten där man på ett kreativt sätt använder sin kropp för att hoppa, klättra och slår volter för att ta sig över olika hinder. Har du mycket hopp och spring i benen och vill testa Lizard Parks fina parkourbana så är detta verkligen något för dig. Sköna träningskläder och bra skor på fötterna rekommenderas och vattenflaska!

Biljettinformation

Gratis.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  2 aug
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Lizard Park, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Parkour%20med%20Xflow%20p%C3%A5%20Lizard%20Park&event.desc=Kom%20och%20l%C3%A4r%20dig%20parkour%20med%20Xflow!&event.text=Kom%20och%20l%C3%A4r%20dig%20parkour%20tillsammans%20med%20Xflows%20grymma%20parkourinstrukt%C3%B6rer.%20%0D%0A%0D%0AXflow%20tr%C3%A4nar%20till%20vardags%20barn%2C%20unga%20och%20vuxna%20i%20den%20snabbt%20v%C3%A4xande%20sporten%20parkour.%20Parkour%20%C3%A4r%20sporten%20d%C3%A4r%20man%20p%C3%A5%20ett%20kreativt%20s%C3%A4tt%20anv%C3%A4nder%20sin%20kropp%20f%C3%B6r%20att%20hoppa%2C%20kl%C3%A4ttra%20och%20sl%C3%A5r%20volter%20f%C3%B6r%20att%20ta%20sig%20%C3%B6ver%20olika%20hinder.%20Har%20du%20mycket%20hopp%20och%20spring%20i%20benen%20och%20vill%20testa%20Lizard%20Parks%20fina%20parkourbana%20s%C3%A5%20%C3%A4r%20detta%20verkligen%20n%C3%A5got%20f%C3%B6r%20dig.%0D%0A%0D%0ASk%C3%B6na%20tr%C3%A4ningskl%C3%A4der%20och%20bra%20skor%20p%C3%A5%20f%C3%B6tterna%20rekommenderas%20och%20vattenflaska!&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Oskarshallsgatan%204&event.postNumber=553%2011&event.placeName=Lizard%20Park&event.id=9bd998c4-749a-4806-a172-0836450ec713&event.imageAltText=Person%20som%20hoppar%20i%20luften&event.activity=Ja&organizer.name=Lizard%20Park&organizer.tel=036103892&organizer.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis.&ticket.price=0&accessibilities=f%C3%B6rsv%C3%A5rande-sluttningar,nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xflow.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6fe80,5.32edd2111813d4e011a6fe8d&date.startDates=1659427200000,1659600000000&date.endDates=1659434400000,1659607200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6fe98/1656661504671/eventimage.jpg