Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av författaren Alf Hornborg och boken kannibalernas maskerad mot turkos bakgrund. en kvist med rönnbär och en skylt med text: Möt författaren.
Mer information
Datum: 4 okt
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings Stadsbibliotek, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds Plats 1, 551 11 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105580
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Föredrag med Alf Hornborg om resurs- och klimatomställningens utmaningar.

Alf Hornborg, författare och professor i humanekologi, är aktuell med boken "Kannibalernas maskerad - Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen". Ett föredrag om resurs- och klimatomställningens utmaningar. I Biograf Fokus, Stadsbiblioteket. Ett samarrangemang med Ordfront Vätterbygden

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=%20Pengar%2C%20teknik%20och%20global%20r%C3%A4ttvisa%20i%20antropocen&event.desc=F%C3%B6redrag%20med%20Alf%20Hornborg%20om%20resurs-%20och%20klimatomst%C3%A4llningens%20utmaningar.%0D%0A%0D%0A&event.text=Alf%20Hornborg%2C%20f%C3%B6rfattare%20och%20professor%20i%20humanekologi%2C%20%C3%A4r%20aktuell%20med%20boken%20%22Kannibalernas%20maskerad%20-%20Pengar%2C%20teknik%20och%20global%20r%C3%A4ttvisa%20i%20antropocen%22.%0D%0A%0D%0AEtt%20f%C3%B6redrag%20om%20resurs-%20och%20klimatomst%C3%A4llningens%20utmaningar.%20%0D%0AI%20Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket.%20%0D%0A%0D%0AEtt%20samarrangemang%20med%20Ordfront%20V%C3%A4tterbygden&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20Plats%201&event.postNumber=55111&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Stadsbibliotek&event.id=61bfaff4-9120-490b-b127-fe36de755000&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20f%C3%B6rfattaren%20Alf%20Hornborg%20och%20boken%20kannibalernas%20maskerad%20mot%20turkos%20bakgrund.%20en%20kvist%20med%20r%C3%B6nnb%C3%A4r%20och%20en%20skylt%20med%20text%3A%20M%C3%B6t%20f%C3%B6rfattaren.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036105580&organizer.email=kundtjanst.bibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=Evenemang%20p%C3%A5%20facebook&smLink3Name=L%C3%A5na%20boken&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fkannibalernas-maskerad&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F809497153498811%2F%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fkannibalernas-maskerad%3Fid%3D5eb6aaf1-7618-301d-f955-de23423c9104&id=5.6ee7976518311c203e87502a&date.startDates=1664899200000&date.endDates=1664899200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e875035/1664548915598/eventimage.png