Pissa i motvind

local_offer
Film
Pissa i motvind
Mer information
Datum: 15 jan
Tid: 16.30 – 18.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-161068
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio!

En filminspelning är på gång i förorten Picasso, ett miljonprogramsområde i norra Frankrike. De söker ungdomar till rollerna och kön till provfilmningen ringlar lång. När valet faller på områdets riktiga "värstingar" grusas förhoppningarna om att höja statusen på det nedgångna området. Under inspelningen utsätter regissören sina unga skådespelare för orimliga prövningar.

Biljettinformation

Köp biljett via vår hemsida eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Pissa%20i%20motvind&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=En%20filminspelning%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20g%C3%A5ng%20i%20f%C3%B6rorten%20Picasso%2C%20ett%20miljonprogramsomr%C3%A5de%20i%20norra%20Frankrike.%20De%20s%C3%B6ker%20ungdomar%20till%20rollerna%20och%20k%C3%B6n%20till%20provfilmningen%20ringlar%20l%C3%A5ng.%20N%C3%A4r%20valet%20faller%20p%C3%A5%20omr%C3%A5dets%20riktiga%20%22v%C3%A4rstingar%22%20grusas%20f%C3%B6rhoppningarna%20om%20att%20h%C3%B6ja%20statusen%20p%C3%A5%20det%20nedg%C3%A5ngna%20omr%C3%A5det.%20Under%20inspelningen%20uts%C3%A4tter%20regiss%C3%B6ren%20sina%20unga%20sk%C3%A5despelare%20f%C3%B6r%20orimliga%20pr%C3%B6vningar.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=64dfa86e-ccc4-457f-8897-eff24fc457a3&event.imageAltText=Pissa%20i%20motvind&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036161068&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20via%20v%C3%A5r%20hemsida%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F572&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b772d&date.startDates=1673796600000&date.endDates=1673802000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b7738/1673476798312/eventimage.jpg