Playday

local_offer
Lovaktivitet
affisch playday
Mer information
Datum: 3 jan
Tid: 10.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Idrottshuset, Jönköping
Adress: Lagermansgatan 4, 553 18 Jönköping
Ung Fritid Jönköpings Kommun
Telefon: 036-106020
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Kom till idrottshuset 3/1 mellan 10:00-15:00 i Jönköping där du som är 10-19 år får testa på massa olika roliga aktiviteter. Det kommer även finnas olika föreningar som visar upp sin verksamhet.

För dig mellan 10-19 år gammal! Kom till idrottshuset i Jönköping den 3:e januari mellan 10:00-15:00 och testa på en massa roliga aktiviteter, som tillexempel, bumperball, wipeout, nattduellen, pickleball och mycket mer. Det kommer även finnas olika föreningar som visar upp sin verksamhet. Det är gratis! Hoppas vi ses där!

Biljettinformation

behövs ej

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Playday&event.desc=Kom%20till%20idrottshuset%203%2F1%20mellan%2010%3A00-15%3A00%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20d%C3%A4r%20du%20som%20%C3%A4r%2010-19%20%C3%A5r%20f%C3%A5r%20testa%20p%C3%A5%20massa%20olika%20roliga%20aktiviteter.%20Det%20kommer%20%C3%A4ven%20finnas%20olika%20f%C3%B6reningar%20som%20visar%20upp%20sin%20verksamhet.%20&event.text=F%C3%B6r%20dig%20mellan%2010-19%20%C3%A5r%20gammal!%20Kom%20till%20idrottshuset%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20den%203%3Ae%20januari%20mellan%2010%3A00-15%3A00%20och%20testa%20p%C3%A5%20en%20massa%20roliga%20aktiviteter%2C%20som%20tillexempel%2C%20bumperball%2C%20wipeout%2C%20nattduellen%2C%20pickleball%20och%20mycket%20mer.%20Det%20kommer%20%C3%A4ven%20finnas%20olika%20f%C3%B6reningar%20som%20visar%20upp%20sin%20verksamhet.%20Det%20%C3%A4r%20gratis!%20Hoppas%20vi%20ses%20d%C3%A4r!&event.categories=lovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Lagermansgatan%204&event.postNumber=55318&event.placeName=Idrottshuset&event.id=fd7c0154-051c-4de3-8ffb-507a20816cfb&event.imageAltText=affisch%20playday&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Ung%20Fritid%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun&organizer.tel=036-106020&organizer.email=lo.forsgren%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Lo%20Forsgren&applier.tel=036-106020&applier.email=lo.forsgren%40jonkoping.se&ticket.desc=beh%C3%B6vs%20ej&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=10-12,13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f61e247&date.startDates=1672736400000&date.endDates=1672754400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f61e252/1670870113594/eventimage.jpg